chiddush logo

עומק מחשבות ה' (2 תגובות לחידוש זה)

נכתב על ידי mose67, 30/3/2010

סוף מעשה במחשבה תחילה

הצהרה אישית על החזון והיעדים אשר מדריכים אותך בעולם התורה
"ב''ה מתכון לבן גאון (או לישיבה שמייצרת גאונים) בעקבות המצב שאנו רואים הרבה נושרים מישיבות ומהיהדות לדעתי צריך לעשות שינוי רציני (מי שפוחד משינויים יעשה זאת לפחות עבור הנושרים) הישיבה תחלק את 8 שעות הלימוד כך: עיונא, גירסא, משניות ותויו''ט, מדרשים, טור וב''י, שו''ע ונ''כ, חומש ומפרשי מקראות גדולות, נ''ך ומפרשי המקראות גדולות. בנוסף לכך: כל יום א' יהיה שעה עם מומחה לציצית (איך קושרים, מנהגים, מה פוסל וכו') תפילין, שעטנז, שופר, סימני עופות טהורים וכו' כל שבוע מצוה אחרת. כל יום ג' מומחה ליהדות פולין או טוניס או ברסלב או תימנים מי היו תולדותיהם רבותיהם ספריהם וכו'. כל יום ה' מומחה לניגוני חסידים ובקשות ופיוטי עדות כל שבוע עדה אחרת. בטוחני שכל הלומד בישיבה זו אהבתו לתורה וידיעותיו ישמרוהו נטוע חזק ביהדות וגם אם ינשור חלילה אז היהדות תהיה נזכרת במוחו כחוויה נפלאה."
mose67 (‏יום שני ‏01 ‏ינואר ‏2018)

ב''ה

                              שאלה בתהלים

 

בפרק צ''ב אומר דוד המלך מה רבו מעשיך ה' מאד עמקו מחשבותיך וממשיך איש בער לא ידע וכסיל לא יבין את זאת, ולא זכיתי להבין  את דברי דוד המלך מה הראיה מזה שאיש בער לא ידע שעמקו מחשבותיך אם היה כתוב מאד עמקו מחשבותיך גם חכם לא ידעם היה זה ראיהלעומק המחשבה שגם חכם לא יבין אבל מה הראיה לעומק המחשבה מזה שכסיל(שגם דברים פשוטים לא מבין)לא ידע ,אודה למשיבים

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
lawguide
יודע את התשובה? חושב אחרת
דיונים - תשובות ותגובות (2)
עידו (1/4/2010)
פרוש דעת מקרא מסביר את הפסוק בצורה ההפוכה, דוד אומר שהכרה בגדלותו של הקב"ה היא כל כך פשוטה, עד שרק בער וכסיל לא מבינים אותה.ולא מדובר פה על הבנה לעומק במעשי הקב"ה, שהרי גם לחכמים אין בהם אחיזה, אלא רק בהכרה בסיסית בכך שיש מלך לעולם.
דביר (30/3/2010)
שאלה נכבדה,
אני מבין שדוד אומר "מה גדלו" שאיש בער לא ידע מה גדלו, וכסיל לא יבין את עומק המחשבה של ה', ואילו חכם שמתבונן כן רואה ויודע את גודל ה' ומבין קצת את עומק המחשבה של ה', מה שבער וכסיל לא מתחילים לדעת ולהבין.
ציורים לפרשת שבוע