chiddush logo

שאלות בספר בראשית ובספר שמואל ב' (2 תגובות לחידוש זה)

נכתב על ידי נגאל, 22/5/2010

                    מי שיוכל לענות לי על השאלות הנ"ל- אשמח מאוד:

             

 

א. מדוע בפרשת יהודה ותמר, תמר הסכימה לצאת להורג בשריפה ע"י יהודה

והמפרשים [רש"י ועוד] מביאים מהגמרא ש" מכאן אמרו נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין

פני חבירו ברבים."

הרי לכאורה יהודה היה כעין רודף, ולכן היתה תמר צריכה לגלות,

שעשתה את המעשה איתו?

ב. מדוע כשיואב הורג את אבנר היה עליו כעס כ"כ גדול,

הרי לכאורה הוא כעין גואל הדם של אחיו עשהאל [עמשא?] ??

           

לכל העונה- יישר כח , עזרת לי מאוד.

               תזכו למצוות!

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
lawguide
יודע את התשובה? חושב אחרת
דיונים - תשובות ותגובות (2)
נגאל (27/5/2010)
ליהודה יש דין של רודף, כיון שהוא רוצה להרוג את תמר שלא כהוגן, ויש הוכחות מהגמרא שגם במקרים שהרודף- עושה זאת ע"י אחרים, או בטעות- עדיין יש לו דין רודף
dvir45 (24/5/2010)
א. לא הבנתי מדוע ליהודה יש מעין דין רודף?
ב. עיין בסנהדרין דף מט עמוד א'. מהפשט שם נראה באמת שיואב פטור על הריגת אבנר וחייבוהו מיתה על הריגת עמשא אך ראה מהרש"א והערוך לנר שם (ד"ה א"ל).
ציורים לפרשת שבוע