chiddush logo

יום... יח אלול

נכתב על ידי שניאור, 11/9/2014

 

חי אלול
שבת ה'תש"ג

לשישי עולה הבעל קורא, ומעצמו.

שיעורים:
חומש: תבא, שביעי עם פירש"י.
תהלים: פח-פט. נב-נד.
תניא:והנה כ"ז... שיתבאר במקומן.

יום הולדת את הבעש"ט בשנת תנ"ח. יום שנתגלה אליו מורו ורבו הקדוש [=אחיה השילוני] - תפ"ד. יום שנתגלה הבעש"ט - תצ"ד.
יום הולדת את אדמו"ר הזקן - תק"ה.
תוכן תורת הבעש"ט בשבת פר' תבוא ח"י אלול תרנ"ב אחר קבלת שבת: "והיה כי תבא אל הארץ גו'". 'ארץ' לשון מרוצה ולשון רצון כדאיתא במדרש. - כשתשיג את ה'רצון' שהוא מתנה מלמעלה ובירושה בכל אחד מישראל, צריכה להיות העבודה 'וישבת' - "להורידו" בהתישבות, 'ולקחת גו' ושמת בטנא' - להמשיך אורות בכלים, 'והלכת אל המקום אשר יבחר ה' אלוקיך' - יהודי צריך לדעת שכשהולך ממקום אחד למקום אחר אינו הולך לבד אלא מובילים אותו מלמעלה, והכונה היא "לשכן שמו שם" - לפרסם אלוקות במקום שנמצא בו.
אחר תפלת ערבית חזר עוד הפעם תורה הקודמת, והוסיף: 'והיה כי תבוא גו'' - בכדי להגיע לרצון כו', זהו ע"י ש'והלכת אל המקום גו' לשכן שמו שם' - למסור את הנפש כדי לפרסם שם אלוקות. במה מפרסמים אלוקות - בברכה ופסוק תהילים.

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
lawguide
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת שבוע