יהודה ברקאי

כל החידושים של יהודה ברקאי | כל התגובות של יהודה ברקאי

 י' ניסן תשע"טפרשת טהרה שבת הגדול ברכת האילנות בניסן, רמז לת"ח שנמשלו לאילנות[1] שבת זו שבת הגדול, בה אנו נצבים פתח שער זהר גאולתנו ויציאתנו לחרות עולם. בשבת הבאה עם כניסתה של ...

פורים דפרזים, י"ד אדר תשע"טלקט פרפראות למגילת אסתר בקשת אסתר לכתיבת המגילה משום ששרשה בתורה שהיא קובעת המאורעות[1] כותב הרב יעקב משה חרל"פ זצ"ל בספרו מי מרום (ט"ז שיח...

 גילוי אור תורה מתוך הסתר שמו של משה[1] העלאת אור התורה בתחילת פרשתנו, בוקע מתוך הסתר זהרו של רעיא מהימנא, משה רבינו ע"ה, ששמו אינו מוזכר בפרשה, כדבריו של בעה"ט בתחילתה. אולם ראשי...

 ט"ו אדר א' תשע"ט  בנתיבות הרואים לקט מדברי גדולי הדורות על הפטרת השבועהפטרת תצוה (השלמה[1]) יחזקאל מ"ג (י'-כ"ז): אַתָּ֣ה בֶן־אָדָ֗ם הַ...

ג' אדר א תשע"טהפטרת משפטים (השלמה[1]) אשכנזים וספרדים: ירמיהו ל"ד (ח'-כ"ב, ומדלגים לל"ג כ"ה-כ"ו) הַדָּבָ֛ר אֲשֶׁר־הָיָ֥ה אֶֽל־יִרְמְיָ֖הוּ מֵאֵ...

 י"ד שבט תשע"טפרשת בשלח שבת שירה שירת הים קביעותה בסדר התפילה בהלכה ובאגדה הגליון מוקדש לעילוי נשמת אמי מורתי מרת חוה בת ר' יהודה הכ"מ.נלב"ע בר"ח א' בשבט תשע&quo...

 י"ג טבת תשע"טפתיחה[1] וַיְבָ֨רֲכֵ֜ם בַּיּ֣וֹם הַהוּא֘ לֵאמוֹר֒ בְּךָ֗ יְבָרֵ֤ךְ יִשְׂרָאֵל֙ לֵאמֹ֔ר יְשִֽׂמְךָ֣ אֱלֹקים ...

 פרפראות לחנוכה פתיחה[1] לרגל אלו ימים הנכנסים ובאים בהם נפסקה ההלכה שמוסיפין ומעלין נלך אנו ונוסיף הארות  חדשות ומתוקות מספרי גדולי הדורות ומעתיקי השמועות. ההודאה על המלחמ...

י' כסליו תשע"טמשמעויותיו של מראה הסולם בתחילת פרשת ויצא מלמדת אותנו התורה את מראה הסולם בחלומו-חזון נבואתו  של יעקב אבינו. רבינו בחיי מדגיש: אין חלום זה כחלומות הנהוגים בין בני אדם וגם ...

 כ"ו תשרי תשע"ט  בנתיבות הרואים לקט מדברי גדולי הדורות על הפטרת השבועאשכנזים: ישעיהו מ"ב (ה'-מ"ג י') כֹּֽה־אָמַ֞ר הָאֵ֣ל׀ ה' בּוֹרֵ֤...

ט' תשרי תשע"ט  בנתיבות הרואים לקט מדברי גדולי הדורות על הפטרת השבועהפטרת מנחה יום הכפורים יונה הנביא הנמצא בירכתי האדם שתי השאלות חובקות עולם – איכה?! ושאלת רב החובל[1] ע...

 כ"ח אלול תשע"חהתיצבות בחיים – חיתום ונחמת התוכחה   [1] השבת החותמת את השנה, פרשת נצבים נקראת בה תמיד. יש אשר היא מחוברת לפרשת וילך ויש אשר היא נצבת לבדה. בספרו של הרב של...

 כ"ח אלול תשע"ח  בנתיבות הרואים לקט מדברי גדולי הדורות על הפטרת השבועישעיהו ס"א (י'-י"א, ס"ב א'-י"ב, ס"ג א'-ט') שׂ֧וֹשׂ אָשִׂ...

 כ"ח אלול תשע"ח  בנתיבות הרואים לקט מדברי גדולי הדורות על הפטרת השבועישעיהו ס' (א'-כ"ב) ק֥וּמִי א֖וֹרִי כִּ֣י בָ֣א אוֹרֵ֑ךְ ...

 ו' אלול תשע"ח  בנתיבות הרואים לקט מדברי גדולי הדורות על הפטרת השבועישעיהו נ"א (י"ב-נ"ב י"ב) אָנֹכִ֧י אָנֹכִ֛י ה֖וּא מְנַחֶמְכֶ...

מידע אישי

116 חידושים
0 תגובות
580 נקודות
תאריך הרשמה: 1/26/2017