יהודה ברקאי

תאריך הרשמה: 1/26/2017
חידושים: 23 חידושים
תגובות: 0 תגובות
ניקוד: 115 נקודות
שם: לא מולא
מין: לא מולא
תאריך לידה עברי: לא מולא
תאריך לידה לועזי: לא מולא
כתובת: לא מולא, לא מולא
טלפון: לא מולא
תיכון: לא מולא
על תיכוני: לא מולא
לימודים גבוהים: לא מולא
שירות צבאי/לאומי: לא מולא
מקום עבודה: לא מולא

פרסומים אחרונים - כל החידושים של יהודה ברקאי | כל התגובות של יהודה ברקאי

כ"ט סיון תשע"ז  פתיחה - מחלוקת בין דעות ובין בעלי דעות[1] אמרו בעלי דרשה: פרשה זו נדרשת יפה בכל עת, והטעם שעוסקת היא במחלוקת, ולצערנו בעלי מחלוקת ישנם תמיד. מרגלא מליצה בפי אבי ...

 כ"א סיון תשע"ז ראיית התכלת – ראיית התכלית[1] בתחילת דברינו מבקשים אנו לומר כי פרשתנו מיוחדת היא, באשר ישנן שבע 'מצוות שקולות' כלומר מצוה השקולה כנגד המצוות כולן, מתוכן שלש בפרשת...

 ט"ו סיון תשע"ז ברכת מזל טוב ובנין עדי עד לבני ישורון נריה וכלתו אורה שרה ברקאי לרגל נשואיהםמראות וקולות בפרשה[1] פרשתנו  מיוחדת היא באשר תחילתה אור וראיה – אור המנור...

 ח סיון תשע"ז אור המדרש והזהר בפרשה לאחר שבועות[1] השבת הסמוכה לשבועות היא בעלת הפרשה הארוכה ביותר במנין הפסוקים, קע"ו עמינד"ב סימן. ובחידושי הרי"מ (רבי יצחק מאיר מגור,...

 ר"ח סיון תשע"ז פתיחה - שינוי הנהגת המדבר מהנהגת ארץ ישראל[1] השבת זוכים אנו לפתוח את החומש הרביעי הוא חומש הפקודים (עפ"י יומא ס"ח ע"ב). כמו כן מכונה שבת זו לפני ...