יהודה ברקאי

תאריך הרשמה: 1/26/2017
חידושים: 5 חידושים
תגובות: 0 תגובות
ניקוד: נקודות
שם: לא מולא
מין: לא מולא
תאריך לידה עברי: לא מולא
תאריך לידה לועזי: לא מולא
כתובת: לא מולא, לא מולא
טלפון: לא מולא
תיכון: לא מולא
על תיכוני: לא מולא
לימודים גבוהים: לא מולא
שירות צבאי/לאומי: לא מולא
מקום עבודה: לא מולא

פרסומים אחרונים - כל החידושים של יהודה ברקאי | כל התגובות של יהודה ברקאי

  פתיחה – תכלית בריאת שמים וארץ נתינת התורה לישראל[1] זוכים אנו ומגיעים השבת לפרשה שמתוארת בה נתינת התורה לישראל, שבעבורה נבראו שמים וארץ. בדברים (ואתחנן ד' ט') נאמר: רַ֡ק הִשָּׁ...

  פרשת בשלח שבת שירה ט"ו בשבט[1] בפרשתנו יש בה מן העבר ההוה והעתיד. העבר, בה באה לסיומה יציאת מצרים בטביעתם של המצרים מחד, ועליית ישראל (תרתי משמע) מאידך. בהוה, בפרשה זאת מוזכרת 'פר...

 ט"ו בשבטראש השנה לאילן הצומח ולאילן האדםלעילוי נשמותאבי מורי ר' מנחם אהרן ז"ל ב"ר טוביה הי"דחותני הרב מנחם בן יצחק ז"ל (חבה) נלקט ונערך בעזרת שוכן מרומים ע"ייה...

ה' שבט תשע"זפרשת בא[1]  בפרשתנו מגיעה לשיאה ולכמעט סיומה גלות מצרים, שתהיה בעז"ה בשבת הבאה פרשת 'בשלח' בטביעתם של המצרים בים, ועלייתם של ישראל ל'חוף מבטחים' ותחילת הפלגת אניי...

  ראיית הטוב ב'למה הרעותה' בפרשתנו המשך ישיר של סיום הפרשה הקודמת בה נאמר כי לכאורה נכשלה שליחותו של משה לפרעה, בכך שלא די שלא נגאלו או נעצר סבלם אלא 'מאז באתי אל פרעה...הרע לעם הזה'. כך...