יהודה ברקאי

תאריך הרשמה: 1/26/2017
חידושים: 81 חידושים
תגובות: 0 תגובות
ניקוד: 405 נקודות
שם: לא מולא
מין: לא מולא
תאריך לידה עברי: לא מולא
תאריך לידה לועזי: לא מולא
כתובת: לא מולא, לא מולא
טלפון: לא מולא
תיכון: לא מולא
על תיכוני: לא מולא
לימודים גבוהים: לא מולא
שירות צבאי/לאומי: לא מולא
מקום עבודה: לא מולא

פרסומים אחרונים - כל החידושים של יהודה ברקאי | כל התגובות של יהודה ברקאי

 כ"ח ניסן תשע"ח וַיֹּֽאמֶר־ל֥וֹ יְהוֹנָתָ֖ן מָחָ֣ר חֹ֑דֶשׁ וְנִפְקַ֕דְתָּ כִּ֥י יִפָּקֵ֖ד מוֹשָׁבֶֽךָ[1] (שמואל-א כ' י"ח-מ"ב) ...

 כ"ט אדר, ערב ר"ח ניסן תשע"חפרשת ויקרא שבת ר"ח פרשת החודש ספר ויקרא אור קנה האמצעי של המנורה[1] זוכים אנו השבת להתחיל חומש ויקרא המכונה תורת כהנים, והוא למעשה 'עמודא...

 כ"ט  אדר, ערב ר"ח ניסן תשע"ח  בנתיבות הרואים לקט מדברי גדולי הדורות על הפטרת השבועלכל המנהגים קוראים ביחזקאל פרקים מ"ה ומ"ו. חילוקי המנהגים במקום הה...

  כ"ד  אדר תשע"ח  בנתיבות הרואים לקט מדברי גדולי הדורות על הפטרת השבועאשכנזים: יחזקאל ל"ו (ט"ז-ל"ח) ספרדים ותימנים: אותו פרק עד פסוק ל"ו. ...

 י"ז אדר תשע"חפרשת כי תשאבפרשה זו פוגשים אנו מקולות השמחה של פורים הנמשכת בכל חודש אדר [ירושלמי מגילה א' א': תני בשם רבי נתן כל החודש כשר לקריאת המגילה, מאי טעמא, והחודש אשר נהפך להם ...