יהודה ברקאי

תאריך הרשמה: 1/26/2017
חידושים: 11 חידושים
תגובות: 0 תגובות
ניקוד: נקודות
שם: לא מולא
מין: לא מולא
תאריך לידה עברי: לא מולא
תאריך לידה לועזי: לא מולא
כתובת: לא מולא, לא מולא
טלפון: לא מולא
תיכון: לא מולא
על תיכוני: לא מולא
לימודים גבוהים: לא מולא
שירות צבאי/לאומי: לא מולא
מקום עבודה: לא מולא

פרסומים אחרונים - כל החידושים של יהודה ברקאי | כל התגובות של יהודה ברקאי

 כ"ה אדר תשע"ז השבת בה אנו חותמים את ספר שמות קוראים אנו שלש פרשיות, שתים כהלכתן [פרשיות השבוע שהן מחוברות] ושלישית בעינן שלא יהיה בה תופ"ח על מנת להתפי"ח[1] (שהרי קורין...

 י"ח אדר תשע"ז בפרשה זו פוגשים אנו מקולות השמחה של פורים הנמשכת בכל חודש אדר [ירושלמי מגילה א' א': תני בשם רבי נתן כל החודש כשר לקריאת המגילה, מאי טעמא, והחודש אשר נהפך להם מיגון ...

 י"ב אדר תשע"ז הציווי על המשכן לפני חטא העגל או אחריו[1] פרשתנו היא השניה מבין חמש הפרשות שחותמות את ספר שמות ועוסקות בענין המשכן. אחת הסוגיות שהעסיקו את המפרשים הוא זמנו של הצי...

ה' אדר תשע"ז המשכן שקול כבריאת שמים וארץ, וקביעת מעמד הר סיני[1] ישמחו השמים ותגל הארץ בהגיענו לפרשה זו, בה נצטוו ישראל על עשיית המשכן שהיא שקולה כבריאת שמים וארץ (עפ"י תנחומא פקודי ...

 כט שבט תשע"ז ברשותכם נאמר כמה דיבורי מילים אודות פרשה חשובה מאוד בחיים, היא פרשת שקלים! אל נא תפול רוחכם ותשקעו חלילה בהרגשות מרירים, אין כונתנו לחשבון הבנק, ומצבו הריק משט...