יהודה ברקאי

תאריך הרשמה: 1/26/2017
חידושים: 37 חידושים
תגובות: 0 תגובות
ניקוד: 185 נקודות
שם: לא מולא
מין: לא מולא
תאריך לידה עברי: לא מולא
תאריך לידה לועזי: לא מולא
כתובת: לא מולא, לא מולא
טלפון: לא מולא
תיכון: לא מולא
על תיכוני: לא מולא
לימודים גבוהים: לא מולא
שירות צבאי/לאומי: לא מולא
מקום עבודה: לא מולא

פרסומים אחרונים - כל החידושים של יהודה ברקאי | כל התגובות של יהודה ברקאי

 י"ח תשרי, חול המועד סוכות תשע"חהברכה והשמחה – בתורה מונחת[1] כיוון שיש לבני ישראל שמחה בימים אלו של החג – מניחים השמחה בתורה, דברי האדמו"ר מקוצק. עפ"י דברי קודש אלו, הברכ...

 ח' תשרי תשע"ח תפלת דממת אור יום טהרה[1]   בליל התקדש יום טוהר וְזַכּוּת, עת מתעלה אומה לפסגת שרפים מלאכי צבאות, עוטפים נרתקם בלבן[2] ומיטהרים בעומק נשמתם, מסירים מחי...

 כ"ג אלול התשע"ז אודה ה' בכל לבב במהלך הכנת הגליון באתנו בשורה טובה ומשמחת בלידת נכדנו בן לר' ישראל וצופיה בארי הי"ו לאוי"ט (אח לאילה ומוריה) יה"ר שיז...

 י"ז אלול תשע"ז סמיכות עמלק להבאת ביכורים - ללמד הגדלת האמונה והשמחה  [1]  בעל הטורים מניח את היסוד לקשר בין מצות מחיית עמלק למצות הבאת הביכורים ואלו דבריו: שנצטוו למ...

 ט' אלול התשע"ז לעילוי נשמת חותני היקר הרב מנחם ב"ר יצחק חבה ז"ל נלב"ע שב"ק כי תצא י"א באלול תשע"א תנצב"ה ריבוי המצוות בפרשתנו וביאור...