יהודה ברקאי

תאריך הרשמה: 1/26/2017
חידושים: 14 חידושים
תגובות: 0 תגובות
ניקוד: 70 נקודות
שם: לא מולא
מין: לא מולא
תאריך לידה עברי: לא מולא
תאריך לידה לועזי: לא מולא
כתובת: לא מולא, לא מולא
טלפון: לא מולא
תיכון: לא מולא
על תיכוני: לא מולא
לימודים גבוהים: לא מולא
שירות צבאי/לאומי: לא מולא
מקום עבודה: לא מולא

פרסומים אחרונים - כל החידושים של יהודה ברקאי | כל התגובות של יהודה ברקאי

 כ"ד ניסן תשע"ז פתיחה[1] שבים אנו ללמוד ולחיות את פרשיות השבוע. שמה של הפרשה שמיני נשמע כהמשכו של שביעי של פסח אותו חגגנו בתחילת השבוע, אך כמובן לא היא. נהפוך הוא, אנו שנמצאים ב...

 י"א ניסן תשע"ז - ערב שבת הגדול טעמים למניעת הזכרתו של אהרן עד פרשתנו[1] [טעם ראשון - לקיים דברי אהרן שרצה לתלות בעצמו חטא העגל] הפרשה השניה בתורת כהנים בה אנו פוגשים לראשונה ...

ג' ניסן תשע"ז ספר ויקרא אור קנה האמצעי של המנורה[1] זוכים אנו השבת להתחיל חומש ויקרא המכונה תורת כהנים, והוא למעשה 'עמודא דאמצעיתא' של חמשת חומשי תורה. כך מצינו בבראשית רבה (ג' ה') אמר ...

 כ"ה אדר תשע"ז השבת בה אנו חותמים את ספר שמות קוראים אנו שלש פרשיות, שתים כהלכתן [פרשיות השבוע שהן מחוברות] ושלישית בעינן שלא יהיה בה תופ"ח על מנת להתפי"ח[1] (שהרי קורין...

 י"ח אדר תשע"ז בפרשה זו פוגשים אנו מקולות השמחה של פורים הנמשכת בכל חודש אדר [ירושלמי מגילה א' א': תני בשם רבי נתן כל החודש כשר לקריאת המגילה, מאי טעמא, והחודש אשר נהפך להם מיגון ...