יהודה ברקאי

כל החידושים של יהודה ברקאי | כל התגובות של יהודה ברקאי

 ט"ו באב לקט פנינים מקור עצומו של שמחת היום[1] אמר רבי שמעון בן גמליאל, לא היו  ימים טובים לישראל שהיו נוהגים בהם שמחה יתירה כחמשה עשר באב וכיום הכפורים. אמר רב יהודה אמר שמו...

  ט"ז תמוז תשע"ט  בנתיבות הרואים לקט מדברי גדולי הדורות על הפטרת השבועמיכה ה' (ו'- ו' ח') וְהָיָ֣ה׀ שְׁאֵרִ֣ית יַעֲקֹ֗ב בְּקֶ֙רֶב֙...

 כ"ה סיון תשע"טהפטרת קרח שמואל-א' י"א (י"ד-ט"ו) י"ב (א'-כ"ב) וַיֹּ֤אמֶר שְׁמוּאֵל֙ אֶל־הָעָ֔ם לְכ֖וּ וְנֵלְכָ֣ה הַגִּלְגָּ...

כ"ה סיון תשע"ט פתיחה - מחלוקת בין דעות ובין בעלי דעות[1] אמרו בעלי דרשה: פרשה זו נדרשת יפה בכל עת, והטעם שעוסקת היא במחלוקת, ולצערנו בעלי מחלוקת ישנם תמיד. מרגלא מליצה בפי אבי מור...

כ"ב סיוון תשע"טהרי אבותעפ"י חז"ל (שוחר טוב תהלים קכ"א) אשא עיני אל ההרים אלו האבותלקט מגדולי הדורות למסכת אבות (פרק ו', קנין תורה, חלק שני[1]) להיו...

 ז' אייר תשע"טהרי אבותעפ"י חז"ל (שוחר טוב תהלים קכ"א) אשא עיני אל ההרים אלו האבותלקט מגדולי הדורות למסכת אבות (פרק ו', חלק ראשון[1]) ענין הפרק הששי...

  כ"ב סיוון תשע"טהרי אבותעפ"י חז"ל (שוחר טוב תהלים קכ"א) אשא עיני אל ההרים אלו האבותלקט מגדולי הדורות למסכת אבות (פרק ה'[1]) משנה ב ...

   י"ז אייר תשע"טגל עיני ל"ג בעומר מנלן? ל"ג בעומר בהלכה ובאגדה   תקופת ימי ספירת העומר[1] אפתח בדבריו של הרמב"ן בענינה של תקופת ספירת ...

  י"ב אייר תשע"טהרי אבותעפ"י חז"ל (שוחר טוב תהלים קכ"א) אשא עיני אל ההרים אלו האבותלקט מגדולי הדורות למסכת אבות (פרק ד'[1])משנה ב ...

 י"ב אייר תשע"טהרי אבותעפ"י חז"ל (שוחר טוב תהלים קכ"א) אשא עיני אל ההרים אלו האבותלקט מגדולי הדורות למסכת אבות (פרק ג'[1]) הדבקות המתמדת ...

 ז' אייר תשע"טהרי אבותעפ"י חז"ל (שוחר טוב תהלים קכ"א) אשא עיני אל ההרים אלו האבותלקט מגדולי הדורות למסכת אבות (פרק ג')כפילות דברי עקביא כפילות דר...

ז' אייר תשע"טהרי אבותעפ"י חז"ל (שוחר טוב תהלים קכ"א) אשא עיני אל ההרים אלו האבותלקט מגדולי הדורות למסכת אבות (פרק ב')[1] משנה א' רבי אומר: איזוהי ד...

 ב' אייר תשע"טהרי אבות עפ"י חז"ל (שוחר טוב תהלים קכ"א) אשא עיני אל ההרים אלו האבות לקט מגדולי הדורות למסכת אבות (פרק א')   פתיחה[1] בתקופה זו בה אנו מעפי...

 י' ניסן תשע"טפרשת טהרה שבת הגדול ברכת האילנות בניסן, רמז לת"ח שנמשלו לאילנות[1] שבת זו שבת הגדול, בה אנו נצבים פתח שער זהר גאולתנו ויציאתנו לחרות עולם. בשבת הבאה עם כניסתה של ...

פורים דפרזים, י"ד אדר תשע"טלקט פרפראות למגילת אסתר בקשת אסתר לכתיבת המגילה משום ששרשה בתורה שהיא קובעת המאורעות[1] כותב הרב יעקב משה חרל"פ זצ"ל בספרו מי מרום (ט"ז שיח...

מידע אישי

129 חידושים
0 תגובות
645 נקודות
תאריך הרשמה: 1/26/2017