איתיאל

כל החידושים של איתיאל | כל התגובות של איתיאל

 "את הכבש אחד תעשה בבוקר ואת הכבש השני תעשה בין הערביים".למרות שיש ללשון כללי דקדוק, היא לא מתמטיקה. יש יוצאי דופן, והרבה. לא תמיד יודעים להסביר אותם, אלא הם קשורים לרבדים נוספים העוברי...

 "ויפתח ה' את פי האתון"נס מיוחד במינו של אתון שפותחת את פיה ומוכיחה בשפת בני אדם את בלעם.חז"ל אמרו שפי האתון היה אחד מהדברים האחרונים שנבראו, בערב שבת בין השמשות.פלא הוא שבלעם לא מ...

 "א וַיָּבֹאוּ בְנֵי-יִשְׂרָאֵל כָּל-הָעֵדָה מִדְבַּר-צִן, בַּחֹדֶשׁ הָרִאשׁוֹן, וַיֵּשֶׁב הָעָם, בְּקָדֵשׁ; וַתָּמָת שָׁם מִרְיָם, וַתִּקָּבֵר שָׁם.  ב וְלֹא-הָיָה מַיִם...

השבוע, במיוחד למורים שיצאו השבוע לחופשה:למילה "מורה" משמעויות רבות.1. מלמד, שורש י/ו-ר-י/ה - "וַיְהִי מוֹרֶה אֹתָם אֵיךְ יִֽירְאוּ אֶת־ה'" (מלכים ב' י"ז, כ"ח).2...

 ריש לקיש לומד מפסוק בספר משלי:כל העוסק בתורה - יסורים בדלים ממנו.מגיב רבי יוחנן: זה לא חידוש...את זה יודעים אפילו תינוקות של בית רבן שעוד לא הגיעו לספר משלי אלא רק לומדים חומש, שהרי נאמר בפירוש ...

 "וַיִּקַּח קֹרַח בֶּן־יִצְהָר בֶּן־קְהָת בֶּן־לֵוִי וְדָתָן וַאֲבִירָם בְּנֵי אֱלִיאָב וְאוֹן בֶּן־פֶּלֶת בְּנֵי רְאוּבֵן".ישנה חלוקה בין פועל יוצא לפועל עומד, שמשמעותה תחבירית.פועל עו...

 לכאורה שיעור סתירה הוא שיעור כללי, שצריך להימדד לפי המצוי בעולם.אם כן, מדוע "כל אחד מהם שיער בעצמו"? הרי מה שהוא עושה אינו בהכרח הקצב של כולי-עלמא!אני הייתי עורך סקר וגוזר ממוצע.כמו שא...

 כותב רש"י על דרשת רב לפסוק "יד ליד לא ינקה":ה''ג: "כל שיש בו גסות הרוח אפילו הקנהו כו'".ול''ג: "כל הבא על אשת איש",דלא משתעי קרא אלא בגסי הרוח.קיבלתי מאבי ומרב...

 הגמרא מביאה מקור "אזהרה לגסי הרוח".מדוע לא מצאנו אצל מוני המצוות שימנו את איסור הגאווה כלאו?

 "ואם חוזר בו (ונעשה עניו) - נאסף בזמנו כאברהם אבינו, שנאמר: והומכו - ככל יקפצון,  כאברהם יצחק ויעקב דכתיב בהו בכל מכל כל".נראה שלא לחינם כונו האבות כאן "כל", אלא זה ביטו...

 אמר רבי זירא:"בשר" כתיב ביה "ונרפא","אדם" לא כתיב ביה "ונרפא".גם המפרשים הרגישו בהיסוח המיוחד בתורה, וכך מביא הראב"ע על הפסוק (ויקרא י"ד, ג'): &...

 רש"י מבאר שנתנה עיניים לדבריה, שהסבירה כיצד אינה אסורה עליו משום כלתו, משום שהיו נישואיה לער ואונן בטלים, כי היו בעודה קטנה ע"י אחיה.המהרש"א מקשה, שיהודה לא ידע באותה שעה שהיא תמר...

 * מימרת רב ששמשון ביקש "זכרני נא" בזכות שלא ביקש מאחד מישראל אפילו שיטול לו מקל ממקום למקום.קשה, שהיה אפשר לומר חידוש גדול יותר, לא רק שלא הסתייע בהם, אלא הם אף הסגירוהו לפלשתים!עוד קש...

חידוש בדףמאי שנא גומא? א''ר אלעזר: מיכן לצדיקים שממונם חביב עליהן יותר מגופן, וכל כך למה? לפי שאין פושטין ידיהן בגזל.לכאורה נראה שממון הצדיקים חביב עליהם מכיוון שאין להם הרבה, שהרי אינם פושטים ידיהם ב...

 "כשם שממעט בכתב כך ממעט במים".מהתורה לא מצאנו מקור לכמות המים. לכן נראה שהשיעור למעשה הוא בכדי שתמחק בו המגילה.לפי זה המילים "כשם..." אינם רק סימן לזיכרון, אלא הטעם. אם כותבי...

מידע אישי

132 חידושים
11 תגובות
672 נקודות
שם: איתיאל ספרלינג
תאריך הרשמה: 7/25/2017