איתיאל

כל החידושים של איתיאל | כל התגובות של איתיאל

 לרגל יום פטירת רחל אמנולקבר רחל עלו בערב שבת ויעלו במוצאי שבת עשרות אלפי אנשים.אך מניין לנו שזהו קבר רחל?סוגיה זו קשורה בהבנת מספר מקורות בתנ"ך, ובדיוקים לשוניים.נציג בקצרה את הסוגיה. מצורף...

 עוד בסוגיית "המקרא מפרש את עצמו" מפרשתנו:"ואתה תבוא אל אבותיך בשלום, תיקבר בשיבה טובה".ניתן לפרש שיש כאן הקבלה על דרך השירה (למרות שאין הקבלה או מבנה שירי בפסוקים הסמוכים).אך...

 אברהם חוזר ממצרים למקום הקבע שלו: בין בית אל ובין העי, ואז צפוף לו עם לוט.בהמות אברהם היו זמומות. הוא חשש מהגזל, מלהשתלט ולכבוש מהתושבים המקומיים. לכן הוא תמיד "בין בית אל ובין העי" בש...

 כאשר לוט נפרד מאברהם המתגורר בגב ההר ויורד לסדום, אומר הפסוק: "ויסע לוט מקדם". קדם הוא כזכור - מזרח.מאחר ולוט ירד מגב ההר לסדום שבכיכר הירדן, הכיוון שלו היה ממערב למזרח. אם כן היינו מצ...

רש"י בראשית ו', ט':התהלך - לשון עבר, וזהו שמושו של למד בלשון כבד, משמשת להבא ולשעבר בלשון אחד, (שם יג יז) "קום התהלך" להבא, "התהלך נח", לשעבר, (שמואל א יב ...

 מכירים את החידות בסגנון: האח הגדול יושב לימינו של מי שאינו הגבוה ביותר, האח הצעיר מסרב לשבת ליד האח הבכור, והאח האמצעי אינו יושב באמצע. מי הוא כל אח והיכן הוא יושב?דבר מעין זה נמצא בפרשתנו בעניי...

 מבולשורש המילה:רש"י מביא שלושה הסברים:* "שבלה את הכול" - לשון בליה, שורש בלי/ה.* "שבלבל את הכל" - לשון בלבול. שורש מרובע בלב"ל. מקורו מהכפלת שורש בל"ל - לשון ע...

 1. ספר "חילוני". כל שאר ספרי התנ"ך מגיעים מתוך נקודת מוצא שמתחילה מאלוקים מתגלה ונותן תכנית, דרך ומצוות ואנחנו בטבעיות מקבלים זאת. "בראשית ברא אלוקים"," וידבר ה'...

 תוך הכנות לבניית הסוכה:היקש גורר - זו תופעה בה צורה של מילה אחת השפיעה וגררה מילה נוספת.הבאנו לפני שבועיים כאן את "אינו" שגורר את "ישנו". צורן היחס הוא רק וֹ'. הנ' שייכת...

 "אַף חֹבֵב עַמִּים כָּל־קְדֹשָׁיו בְּיָדֶךָ וְהֵם תֻּכּוּ לְרַגְלֶךָ יִשָּׂא מִדַּבְּרֹתֶיךָ".מה זה "תֻּכּוּ"?רש"י מבאר שהכוונה מלשון תוך (פועל גזור שם).כלומר: עם ישראל ...

 הקבלות בין תוכחת "חזון ישעיהו" לבין שירת האזינו:השוואה בין שירת האזינו תוכחת "חזון ישעיהו היא בולטת. יש ביטויים מקבילים ונושאים זהים. ההקבלות כה רבות, עד שנראה ברור שישעיהו בתוכחת...

 בפרשה מצוייה פרשת הקהל.תמיד היה פשוט לי שהמצווה על המלך, עד כדי כך שחז"ל קוראים לה בפשטות "פרשת המלך". אלא שבעיון בפרשה נראה שהמלך כלל לא מוזכר בה, והיא נספחת ומקושרת לציווי לכהני...

 "תניא רבי אומר: "מעם הארץ בעשותה" - העושה את כולה ולא העושה את מקצתה. יחיד ועשה אותה חייב, שנים ועשו אותה פטורין. אתמר נמי וכו', נזרקה מפי חבורה ואמרו: "בעשותה" - יחיד...

"וַיֹּאמֶר ה' אֶל מֹשֶׁה: הִנְּךָ שֹׁכֵב עִם אֲבֹתֶיךָ וְקָם הָעָם הַזֶּה וְזָנָה אַחֲרֵי אֱלֹהֵי נֵכַר הָאָרֶץ".רבותינו מנו פסוק זה בתוך רשימת "חמישה מקראות שאין להם הכרע". הרשימה...

 "יציאות השבת שתיים שהן ארבע".א. הגמרא מניחה שהוצאה היינו מרשות היחיד לרשות הרבים, ומקשה לפי זה שהמניין במשנה יוצא שמונה גם "הכנסות" - מרשות הרבים לרשות היחיד.מבארת הגמרא:רב א...

מידע אישי

165 חידושים
12 תגובות
839 נקודות
שם: איתיאל ספרלינג
תאריך הרשמה: 7/25/2017