איתיאל

תאריך הרשמה: 7/25/2017
חידושים: 28 חידושים
תגובות: 2 תגובות
ניקוד: 134 נקודות
שם: איתיאל ספרלינג
מין: לא מולא
תאריך לידה עברי: לא מולא
תאריך לידה לועזי: לא מולא
כתובת: לא מולא, לא מולא
טלפון: לא מולא
תיכון: לא מולא
על תיכוני: לא מולא
לימודים גבוהים: לא מולא
שירות צבאי/לאומי: לא מולא
מקום עבודה: לא מולא

פרסומים אחרונים - כל החידושים של איתיאל | כל התגובות של איתיאל

 ב"ה שינוי עצמי במקום שינוי עולם רבי מני הוה שכיח קמיה דרבי יצחק בן אלישיב. אמר ליה: עתירי דבי חמי קא מצערו לי. אמר: ליענו, ואיענו. אמר: קא דחקו לי. אמר: ליעתרו, ואיעתרו. א...

 האם עולם הפסיקה האשכנזי קיבל עליו את הוראות השולחן ערוך (במובן המקביל שקיים אצל יהדות ספרד שקבלו את הוראות הבית יוסף, או התימנים שקיבלו הוראות הרמב"ם). מובן שאצל האשכנזים המושג "הורא...

המשך מחלק א': http://www.hidush.co.il/hidush.asp?id=20063ומחלק ב': http://www.hidush.co.il/hidush.asp?id=20064ההבדל שבין תורה שבכתב לתורה שבעל פה בנושא בקריאה פשטנית, נראה שיש בתורה שבכ...

המשך מחלק א': http://www.hidush.co.il/hidush.asp?id=20063 למחלוקת זו מספר השלכות:1.      נבואה בגויים ובגרים:דעת הכוזרי היא שרק בישראל שייכת מדרגה של נבואה, מכיוון...

 ב"המעמד הבכורה במורשת היהודית לאורך התנ"ך כולו אנו מוצאים מוטיב החוזר על עצמו, ללא שום יוצא דופן. בכל מקום שבו יש אחים – הבכור נדחה והאח הצעיר תופס את מקומו. כך אנו רואים כבר...