chiddush logo

sawthelightof1

כל החידושים של sawthelightof1 | כל התגובות של sawthelightof1

 בס"דפרוז הנשק של האויב הוא היעד של מדינת ישראל במערכה המדינית בה על הממשלה להלחם, ומה עלינו ללמוד מהמשל הזה שבהוויה? מה הוא הנמשל? מה הוא לחם התמורה מן המלחמה? לדעתי, יש להכיר את הדין,...

 בס"ד ואתחנן / יוסי בלוואתחנן לאלוקיי,לשאול את,את הכוח,את החיות,שבקודשאתה הכול, אותי המקייםלאורך כְּלי המשווהגם כי אצלול בים החכמה, לא אירא רע, ואשכון בךואם תסתיר פניך מפניהתורה מראה או...

"פרפראות" לאובמה(יב'סיון ה'תשס"ט) הקדמה היה לי העונגלכתוב, "ללמד זכות" (במירכאות מכופלות) על אובמה, למעננו, להחיש אתהגאולה, באמצעות פקיחת עינינו מהעיוורון, שנזדרז לח...

מידע אישי

3 חידושים
0 תגובות
25 נקודות
תאריך הרשמה: 2/18/2011