עצה בפרשה

תאריך הרשמה: 12/2/2011
חידושים: 307 חידושים
תגובות: 0 תגובות
ניקוד: 1530 נקודות
שם: לא מולא
מין: לא מולא
תאריך לידה עברי: לא מולא
תאריך לידה לועזי: לא מולא
כתובת: לא מולא, לא מולא
טלפון: לא מולא
תיכון: לא מולא
על תיכוני: לא מולא
לימודים גבוהים: לא מולא
שירות צבאי/לאומי: לא מולא
מקום עבודה: לא מולא

פרסומים אחרונים - כל החידושים של עצה בפרשה | כל התגובות של עצה בפרשה

 בס"ד                                &nb...

 בס"ד                                &nb...

 סגולה לערב שבועות - מאת הגאון רבי חיים פלאג'י זיע"א: "יפריש צ"א(=91) פרוטות וישלים ב' פעמים ב"ן(52*2=  104 ₪ - דהיינו עוד 13 פרוטות) וייתן לתלמי...