chiddush logo

ארבע כוסות

נכתב על ידי יחימע, 3/3/2010

 

בס''ד

 דבר תורה בנושא:ארבע כוסות

 

חייב כל אדם לשתות בליל הסדר ארבע כוסות ראשונה:על הקידוש,שניה:על ההגדה,שלישית:על ברכת המזון,רביעית:בסוף ההלל.ואם שתה אחד אחרי אחד לא יצא.

כמו כל מעשי סדר הלילה שכולם מעין הגדה כך ארבע כוסות יש בהם את הסיפור של היציאה ממצרים.

מנין לארבע כוסות?ר' יוחנן בשם ר' בנייה-כנגד ארבע גאולות והם:א'-"והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים"(אפילו השאירנו במצרים ורק הקל עול הסבל מודים לו).ב'-"והצלתי אתכם מעבודתם"(שהצילנו מהעבודה לגמרי).ג'-"וגאלתי אותכם ביד נטויה ובשפטים גדולים"(שהורידנו מהם שלא יסיפו לענות אותנו).ד':"ולקחתי אתכם לעם והיתי לכם לאלוקים"(הגדולה שבגאולות שקרבנו אליו וגאלנו גם בנפש כמו שכתוב":והבאתי אתכם אל הארץ וכו'").

ר' יהושוע בן לוי אומר:כנגד ארבע 'כוסות' של פרעה(בראשית מ'):א':"וכוס פרעה בידי".ב':"ואשחט אותם אל כוס פרעה".ג':"ואתן את הכוס על כף פרעה".ד':"ונתת כוס פרעה בידו".(יש עוד מקום בפרשה שמוזכר ויתן כוס על כף פרעה אך זה בפתירה של החלום ולא נחשב).כאן רמזו ליוסף:עתה מתחיל השיעבוד ותהא ה'כוס' נתונה ביד פרעה,ועתידים בניך להוציאה מידו ויודו לך בכוס ישועות אף הם ארבע פעמים.

ר' לוי אומר:כנגד ארבע מלכויות ששועבדו ישראל בהם שיעבוד קשה אחר מצרים והם:בבל,מדי,יוון,אדום.

רבנן אומרים:כנגד ארבע כוסות של פורענות שה' ישקה את אומות העולם:א':"קח את כוס היין החימה הזאת מידי והשקיתה אותו את כל הגויים וכו'(ירמיהו כה).ב':"כוס זהב ...משכרת כל הארץ מיינה שתו גויים,על כן יתהללו"(שם נא).ג':"כי כוס ביד ה'...אך שומריה ימצו ישתו כל רשעי הארץ(תהילים עה).ד':"ימטר על רשעים פחים אש וגפרית ורוח זלעפות מנת כוסם"(שם יא).

וכנגדם ארבע כוסות של נחמה:א':"ה' מנת חלקי וכוסי,אתה תומך גורלי(שם טז).ב':"דשנת בשמן ראשי כוסי רויה(שם כג).ג':"כוס ישועות אשא ובשם ה' אקרא(שם קט"ז כוס ישועה לא נאמר אלא כוס ישועות הרי שתיים).

                 שנזכה לצאת לידי חובה בשתית ארבע כוסות והיה לנו פסח וחודש ניסן שמחים!                                                         

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
lawguide
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה