chiddush logo

סגולה לפרנסה - אם בחוקותי

נכתב על ידי mose67, 15/2/2016

 ב''ה


                                   סגולה לפרנסה - אם בחוקותי

בשיחת ש''פ וישב תשט''ו, תורת מנחם חי''ג ע' 174-175 מבטיח הרבי מליובאוויטש שמי שיסיים כל שבוע את התורה אור וליקוטי תורה של אותה פרשה יהי' זה כלי לפרנסה בהרחבה ויוכלו ללמוד במנוחת והרחבת הדעת.

וזה לשונו שם:

''היות והמאמרים של "תורה אור" ו"לקוטי תורה" מסודרים הם על פרשיות השבוע, זאת אומרת שיש להם קישור לפרשת השבוע, ופרשת השבוע יש לה שייכות לאותו שבוע כמבואר בשל"ה22, התורה של זמן זה יש לה שייכות לזמן זה23, לכן ילמדו מאמרי פרשת השבוע בתו"א ולקו"ת.

כל אחד24 יקח על עצמו, בלי נדר, לגמור שני ספרים אלה (לבד החלק של שיר השירים25) עד השבוע של שבת בראשית הבא, שאז מתחילים לקרות בתורה עוד הפעם מבראשית. ילמדו בכל שבוע מאמרי השבוע, ועד השבוע דפ' בראשית – ימלאו לימוד המאמרים דהפרשיות דראשית השנה, ועד עתה26.

והיות ו"קוב"ה אסתכל באורייתא וברא עלמא", וכמו כן "בר נש מסתכל בה באורייתא ומקיים עלמא"27 – יהי' זה כלי לפרנסה בהרחבה ויוכלו ללמוד במנוחת והרחבת הדעת.

מובן, שלאו דוקא לאלה הנמצאים פה הדברים מכוונים, כי אם לכל אחד מישראל בכל קצוי תבל שילמד תו"א ולקו"ת מדי שבוע בשבוע – הרי הוא בכלל.

וישנה ההבטחה28: "אם בחוקותי (חקוק וחרות29) תלכו" – "שתהיו עמלים בתורה" – "ונתתי גשמיכם בעתם גו'" – שתהי' גשמיות ערבה ובזמן הנכון. ובעיקר – שתשרה בזה הברכה והגשמיות תנוצל לענינים בריאים ושמחים30.''


להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה