אלון

פרסומים אחרונים - כל החידושים של אלון | כל התגובות של אלון

 "לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך"יש אומרים שינוי מקום קורע גזר דינו של אדם, שנאמר: "ויאמר ה' אל אברם לך לך מארצך וממולדתך ,- ואחר כך :"ואעשך לגוי גדול" ...

 "וַיֹּאמֶר ה' אֶל אַבְרָם לֶךְ לְךָ מֵאַרְצְךָ וּמִמּוֹלַדְתְּךָ וּמִבֵּית אָבִיךָ אֶל הָאָרֶץ אֲשֶׁר אַרְאֶךָּ" (בראשית יב, א) מה היה הסוד לכוחו העצום של אברהם אבינו וכיצד נ...

 "אמר ליה רב נחמן לרבי יצחק: מי שמיע לך אימת אתי בר נפלי, אמר ליה: מאן בר נפלי? אמר ליה: משיח. משיח בר נפלי קרית ליה?! אמר ליה: אין, דכתיב: 'ביום ההוא אקים את סוכת דוד הנופלת' ".(תרגום:...

 "אלה תולדות נוח נוח איש  צדיק תמים היה בדורותיו " (ו, ט) הלב של עבודת השםהתפילה היא הלב של עבודת השם. היא משפיעה חיות לאדם, היא מרפא לנפש. אין אחד שהכל הולך לו כסדר, בגשמיות ...

 "וַיֹּאמֶר אֱלֹוקים לְנֹחַ... עֲשֵׂה לְךָ תֵּבַת עֲצֵי גֹפֶר... וְזֶה אֲשֶׁר תַּעֲשֶׂה אֹתָהּ שְׁלֹשׁ מֵאוֹת אַמָּה אֹורֶךְ הַתֵּבָה חֲמִשִּׁים אַמָּה רָחְבָּהּ וּשְׁלֹשִׁים אַמָּה קוֹמָתָה...

 "רבי יונה בשם ר' לוי אמר: למה נברא העולם בב'? אלא מה ב' זה סתום מכל צדדיו ופתוח מלפניו, כך אין לך רשות לומר מה למטה מה למעלה, מה לפנים מה לאחור, אלא מיום שנברא העולם ולהבא".(בראשית רבה...

 "בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ" (א, א)מעשה שבא מין (כופר) ושאל את רבי עקיבא: העולם הזה מי בראו? אמר לו : הקדוש ברוך הוא. אמר לו הכופר: הראני דבר ברור (ראייה חותכת לזה) אמר לו: למ...

 "וַיִּבְרָא אֱלֹוקים אֶת הָאָדָם בְּצַלְמוֹ בְּצֶלֶם אֱלֹוקים בָּרָא אֹתוֹ" (בראשית א, כז) בריאת האדם התאפיינה בביטוי מיוחד: "בְּצֶלֶם אֱלֹוקים" - מה משמעותו?ישנם מספר פ...

 נוהגים בשמיני עצרת לסיים את קריאת התורה ולעשות שמחה לגמרה של תורה, והדבר הפך לעיקר מצוות היום שנקרא "שמחת תורה". נאמר במדרש (שיר השירים רבה (וילנא) פרשה א):"רבי אבין פתח: 'זה היום...

 "וְזֹאת הַבְּרָכָה אֲשֶׁר בֵּרַךְ מֹשֶׁה אִישׁ הָאֱלֹקִים אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לִפְנֵי מוֹתוֹ" (דברים לג, א)חז"ל מגלים לנו שיש צורך בשתי תנאים יסודיים על מנת שהברכה שאדם יברך תתק...

מידע אישי

חידושים: 717 חידושים
תגובות: 1 תגובות
ניקוד: 3592 נקודות
שם: אלון
תאריך הרשמה: 3/3/2014