chiddush logo

פורים המקדש

נכתב על ידי DoarHamikdash, 21/3/2016

 ב"ה

מה  יעשו היום

בבית  המקדש?

פורים!!!!!!

https://drive.google.com/file/d/0B0Xy25kIMMkiZGJyMG9jNHBfTk0/view?usp=sharing 

 

שעת בוקר מוקדמת בבית המקדש, בבית הגדול והקדוש,עבודות הבוקר בעיצומן.

היום משהו מיוחד, הכל מורם יותר, קדוש יותר, קדושתפורים באוויר, המוני כהנים בבית המקדש, בשמחה עצומה, בקרבה מיוחדת לבורא.

והנה נשמע קולה של מגריפה[1], אות הוא כי הגיע זמנם שלכהנים להיכנס לתוככי ההיכל להשתחוות בפישוט ידיים ורגליים, השתחוויה מוחלטת,מסירות נפש באהבה לבורא.

והנה עדת כהנים שכבר קיימו בעצמם זריזים מקדימיםלמצוות היום - מחייב איניש לבסומי בפוריא, רצים ובאים, ורוצים גם הם לזכות. לא דברריק הוא מהם, קדושי עליון הם, בעלי מדריגה שבשתייתם זוכים הם להתרומם למעלה מכלטעם ודעת  מצמצמת, ולהתקרב אל המסירההגמורה ביד הבורא יתברך ויתעלה, למדרגת הנבדלות אין עוד מלבדו. רוצים הם להגיע אלשיא השיאים ולזכת להשתחוות ולמסור את כולם נפשם וגופם אל בורא העולם.

אך לא היא. בצידיהמזבח נעמדים כהנים ואינם נותנים לכל שתויי יין לעבור[2], ואלה נוזפים בהם הלא אמרנואליכם אל תמנעו בעדינו להתרומם למעלה מכל טעם ודעת, גזירתכם קשה כשל אחשרוורוש[3], ואלו אומרים להם הלא ידעתםמשנה מפורשת היא שבין האולם ולמזבח אסור לכל שתויי יין להיכנס, ונעשה המזבח כמרקחהוהכל מתווכחים וצועקים.

הס הושלך, הנה הכהן הגדול, אבני החושן תלויים לועל חזהו, 'אודם פטדה וברקת' מתנוצצים ומאירים לכל, שפע קדושה שאין כמוה מתפשט עלהכל, והוא פותח:

אכן שתיית יין בפורים מצוות היום, עד דלא ידעלמעלה מכל טעם ודעת הוא, מרוממת את האדם מכבלי גופו וחומריותו לדבוק במלך המלכים,אך בית המקדש למעלה למעלה גבוה מכל גבוה, אינו זקוק לקורטוב יין כדי לעלות ולחברולהתבטל אל מלך המלכים אדוני האדונים. עד למזבח מקום שיש עוד נגיעה ל'בעלי חיים'חומריים, אפשר עוד ליין להופיע אולם מבין האולם ולמזבח, גבוה מעל גבוה, שם מקום ישרק לקטורת רוחנית שכולה ריח, למנורה שכולה אור רוחני ולשולחן הנושא בקרבו לחםרוחני שלא שולט בו עיפוש וקלקול.

***

הס. דממה. עוף לא פרח שיכור לא צייץ. מלאכים ושרפימעלה באו לשמוע לקולה של דממה. עד שאמר להם הכהן הגדול ללוום, ובקולם הערב פצחובשיר שכולו קודש. ליבי ובשרי ירננו לא-ל חי.  הלב רינן והשירה האדירה נשמעה אפילו באוזניעיזים שביריחו, שמחו השמים, מלאה הארץ גילה, עד שנתרוממו כולם ושמחו שמחה עצומה, ובביןהערביים כשכבר כולם נתפקחו מיינם, נכנסו כולם להיכל להשתחוות, והיה היום ההוא גדולוקדוש, עת נתחברו בו שמים וארץ, וחצי המלכות הפכה למלכות שלימה, וקדושת פורים לאדי שלא בטלה אלא התאחדה עם גאולה השלימה. שמים וארץ נשקו זה לזה, וכולם כולם אמרויחד שירה.

פורים שמח וקדוש מאד!!!

מש' בורשטין

נכתב ב 03:35 לילפורים תשע"ה[1]המגרפה... ושלשה דברים היתה משמשת כהן ששומע את קולה יודע שאחיו הכהניםנכנסים להשתחוות והוא רץ ובא (תמיד פ"ה).

[2]אמר רבי יוסי בחמשה דברים בין האולם ולמזבח שוה להיכל שאין בעלי מומיןופרועי ראש ושתויי יין ושלא רחוץ ידים ורגלים נכנסים לשם (כלים א', ט').

[3]"עד חצי המלכות ותעש, חצי המלכות ולא כל המלכות, ולא דבר שחוצץלמלכות, ומאי ניהו - בנין בית המקדש".

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת שבוע