chiddush logo

עמוד להתחזקות

נכתב על ידי zeev148, 13/7/2016

לגבי הניסיונות שעוברים על האדם – הקב"ה הוא כמו אבא טוב ועשיר שיש לו

אין סוף מתנות והשפעות טובות שברצונו לתת לבניו, וכדי שחלילה לא יתביישו

לקבל מתנות-חינם, וכן כדי להתגבר על הקטרוג שלא מגיע להם כי אינם

חלילה ילדים טובים, מביים להם הקב"ה ניסיונות מניסיונות שונים ומשונים, על

מנת לזכות אותם בפרסים על שעשו את רצונו, ועל שהשכילו לוותר על רצונם

הילדותי וביטלו הבנתם, חשקת לבם ושכלם לרצונו ולציוויו.

לו היינו באמת יודעים בזמן הניסיון אילו מתנות יקרות ה' יתברך מעוניין

ומשתוקק לתת לנו, לא היה זה ניסיון כלל, והיינו זורקים בשמחה כל ענייננו

ותאוותנו ורצים בשמחה ובששון לעשות רצונו, ולו כדאי לזכות לקרבתו יתברך,

שאין מתיקות גדולה מזו כי עוז וחדווה במקומו. ועל ידי שקרוב אליו מתמלא

שמחה, וזו הרגשת חיות נפלאה ומרוממת שבא לרקוד בכל רגע!!

לכן ראוי לנו להקדים ככל האפשר את טהרת הלב והמוח מהמדמה, שמדמה

בדעתנו כאילו שהניסיון מסתכם רק במה שעינינו רואות ולבנו מבין, כי כל עוד

ואנו טועים לסמוך על הלב והעיניים לעולם נעדיף את ה"המנוחה והשלווה" על

ההתמודדות עם הקושי, אבל "הבוטח בה' חסד יסובבנו" והחשש, הקושי,

הצער, אי הנוחות ואי הנעימות הם רק דמיון ותעתוע, הזדמנות לקיים המצווה

שהכל תלוי בה "לא תתורו אחרי עיניכם ואחרי לבבכם אשר אתם זונים

אחריהם" - והלוואי ונזכה לכך לאלתר ויתקיים בנו "היום אם בקולו תשמעו" –

קולו דייקא, כי על העיניים להישאר עצומות, כמו העיניים של יצחק, כי כל עוד

ורואים את העולם הזה קשה מאוד לחייך ולצחוק. וזה כנראה יהיה המסר של

משיח כנגזר מתוארו:

1 – שיחה

2 – שמחה

הן לעשות מתורות תפלות, להתפלל לקיים כל מה שאנו לומדים והן לשמוח

בחלקנו, בהתפארות שה' מתפאר בנו, ברצון להתקרב לה' יתברך, בזכות לקיים

מצוותיו וברצון לעשות רצונו, ועל שזכינו לשמוע מרבינו – אשרינו, מה טוב

חלקנו, שזכינו להתקרב לרבינו!!

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת שבוע