chiddush logo

מתכון לבריאות רוחנית איתנה

נכתב על ידי יהודה ברקאי, 23/10/2017

 

והנה לרפואת הנפש הנני מציג לפניך מרקחת בדוקה, נעימה ומתוקה, לחלשות תשות כח הנשמה. מועיל לכל חלי וכל מכה שלא יתקרב לאדם, לרבי יאודה אלחריזי ז"ל. הוא זכרונו לברכה הביא בקצור נמרץ, כאשר תראה בספר התפוח' [ליקוטי פרדס לרש"י בסוף הספר, רפואת הגוי' להחכם רבינו יהודה חריזי] ואני הכותב הארכתי בתוספת על תוספת, ביתר שאת ויתר עז. וזה המרקחת אשר עמה תתרפא רפואת הנפש והגוף:

קח ששה שרשים:

שרש יראת שמים,

שרש שפלות,

ושרש ענוה,

ושרש בישנות,

ושרש רחמנות,

ושרש גמילות חסדים,

וענפי אילני השכלות וחכמות אלהיות, ועשבי מצוות עשה ולא תעשה, ושבולת סיגים וגדרים, ופרחי הצדקה ופיוס לעניים, וצמחי הענוה והשפלות, ופירות האמת ועסק התורה,

ותכתוש הכל במכתשת החרטה והוידויים, ותבשל הכל במי טבילה וטהרה, ותערבם בכף דמעות העינים, וזרוק עליו בשמים ודקדוקי המצוות והחסידות, ויהי מטוגן בשמן שם טוב.

ותשים כל המרקחת על עלי התשובה והחרטה על כל העוונות, ושכב על משכב היסורין, וסוך עצמך במרקחת זו מבית ומחוץ, ומיד תזיע זעת מחילה וסליחה וכפרה, ובזה 'רוטפש בשרך מנוער, תשוב לימי עלומיך[1]' וכנולד דמי.   

 

שבט מוסר (פרק ו') לרבי אליהו הכהן זיע"א איזמיר

נדפס לראשונה שנת תע"ב [תבוא עליכם ברכה]

נערך עפ"י מהדורת הרב חיים יוסף ולדמן זצ"ל (ח"א עמ' ק"ב) ירושלים תשמ"ט

ליום הילולא הרביעי של הרב עובדיה יוסף זצ"ל ג' מרחשון תשע"ח[1] פסוק באיוב (ל' כ"ה) ופירש ב'מצודת דוד' שהיא מלה מורכבת מן 'רטוב' ומן 'פש' שהוא ענין ריבוי, כמו 'פשה תפשה' (ויקרא י"ג כ"ב-כ"ז), ורוצה לומר ירוטב בשומן ויתרבה בשרו יותר מימי נעוריו כי דרך האדם להיות אז רטוב וממולא בשר, וישוב לימי עלומיו בחוזק ובבריאות.

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
lawguide
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת שבוע