חשיבות לימוד מדרש

נכתב על ידי אריאל מרדכי פנדל, 17/11/2017

 

הרב יוסף (ג'ו) ארנקרנץ ז"ל

מדברי תורתו של זיידא ודברים לזכרו

ביום השלושים לפטירתו תשע"ד


החברותא האחרונה עם זיידא[1]

 

לימוד מדרש

 

מדרשים זה דבר כ"כ חשוב (זה מלמד את עומק היהדות, מלמד מה הערכים החשובים). אין זה כמו ללמוד חלקים אחרים בתורה, שבהם צריך לדקדק במילים. כאן צריך להבין מה שמאחורי המילים, את הרעיון הגדול שבאו ללמד.

לרמב"ם היה מאוד חשוב להסביר לנו איך לומדים מדרש. היה חשוב לו שנדע שיש עומק מאחורי המילים[2], שנתבונן לא רק מה כתוב אלא מה התכוונו חכמים לומר לנו.

סיפר זיידא: כ"כ שמחתי. בארט שאל אותי היכן נמצא מדרש שפעם דיברתי עליו, וזכרתי איפה נמצא המדרש. זהו מדרש רבה בסוף פרשת חוקת[3], שמספר על משה רבינו שמקשה קושיה על הקב"ה, על מה שכתב הקב"ה בתורה שהבנים, אפילו אחרי ארבע דורות, ייענשו על חטאים של האב.

וכך אומר המדרש:

זה אחד מג' דברים שאמר משה לפני הקב"ה וא"ל למדתני... כשאמר לו הקב"ה "פוקד עון אבות על בנים", אמר משה: רבש"ע כמה רשעים הולידו צדיקים, יהיו נוטלין מעונות אביהם?! תרח עובד צלמים ואברהם בנו צדיק, וכן חזקיה צדיק ואחז אביו רשע, וכן יאשיה צדיק ואמון אביו רשע, וכן נאה שיהו הצדיקים לוקין בעון אביהם?! אמר לו הקב"ה למדתני. חייך שאני מבטל דברי ומקיים דבריך שנאמר (דברים כד) "לא יומתו אבות על בנים".   

הסביר זיידא: איזה לימוד גדול יש כאן! הקב"ה אומר לבן אדם: למדת אותי!

בודאי אין הכוונה שמשה ידע יותר טוב מה', שמשה באמת לימד אותו.

אלא אנו למדים מכאן, שאפילו הגדול, יש לו מה ללמוד ממי שקטן ממנו. אפילו אם למדת הרבה ואתה כבר דוקטור או מנכ"ל, יש לך מה ללמוד מאדם פשוט. אין אף פעם וודאות שכל האמת נמצאת אצלך.

 

לשמח ולהצחיק אנשים

 

אבי, שמו היה מרדכי, היה רב קהילה ארבעים שנה והוא מסר הרבה ד"ת[4] (בעצם, בהיותי רב קהילה, המשכתי בדרכו של אבי). אבי וסבי חיו בגליציה[5]. לאבי היה גם חוש הומור, הוא גרם להרבה אנשים לצחוק.  כמה חשוב לצחוק! ולהביא שמחה לאנשים. זה כמו הסיפור בגמרא[6] על חכם אחד שהלך בשוק ופגש את אליהו הנביא, ושאל אותו החכם מי  כאן בן עולם הבא? ואמר לו, ששני הבדחנים שמשמחים את העצובים, דוקא הם בני עוה"ב.

הוסיף זיידא: איזה מסר חשוב יש בגמרא הזו! אנו נוטים לדלג ולא לראות גמרות כאלה[1] ט"ז אדר א.

[2] כדברי הרמב"ם בהקדמתו לפרק חלק, שכשאדם פוגש במדרש קשה להבנה, עליו לטרוח הרבה ולא לנוח עד שימצא הסבר, מה באו חכמים ללמדנו. ואלו דבריו שם: "ואם אתה הקורא מאחת משתי הכתות הראשונות (שמפרשים דברי חכמים כפשוטם, או שלא מאמינים לדבריהם המוזרים) אל תעיין בדברי (בהקדמת פרק חלק)... ואם אתה מאנשי הכת השלישית, שכל זמן שיזדמן לך דבר מדבריהם ממה שהשכל מרחיקו - תתעכב אצלו ותדע שהוא חידה ומשל, ותשאר בטרדת הלב ואמוץ המחשבה בהבנתו, דואג למצוא דרך האמת ורעיון הצדק כמו שאמר למצוא דברי חפץ וכתוב יושר דברי אמת. התבונן בדברי,  ותשיג תועלת אם ירצה ה' יתעלה".

[3] פרשה יט סימן לג.

[4] כששאלתי אותו אם היה לו עוד שם, ענה: היה לו רק שם אחד- מרדכי, וגם לאחי שם אחד- זאב. לי נתנו רק בגלל שזה היה שמו של אביו: ר' מרדכי בן יוסף יהודה.

[5] כששאלתי אותו איפה זה גליציה, סיפר: גליציה היא חבל ארץ גדול בפולין, שכולל גם את הונגריה. בהונגריה, הרבה קהילות יהודיות גדולות ומפוארות מאוד).

[6] תענית דף כב עמוד א.

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן


חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה