דגים הם בחינת צדיקים

נכתב על ידי breslevmeir, 28/12/2017

 וידגו לרוב

דגים הם בבחינת זרעו של יוסף שנתברכו וידגו לרוב וכו'. 

כי עיקר הדרך המאיר בים הנ"ל הוא בבחינת יוסף הוא בחינת שמירת הברית שעל ידי זה מאיר הדרך בים כנ"ל. 

ועל כן עיקר קריעת ים סוף שעליו נאמר הנותן בים דרך היה על ידי יוסף כמו שכתוב (תהלים קי"ד) הים ראה וינס ויצא החוצה כמו שדרשו רז"ל. 

כי יוסף הוא בחינת שמירת הברית שעל ידי זה הוא בחינת הנותן בים דרך כנ"ל שזה הוא בחינת קריעת ים סוף שנעשה דרך בים, בחינת בים דרכך, על ידי גאלת בזרוע עמך בני יעקב ויוסף סלע. 

כי הדרך נעשה על ידי בחינת יעקב ויוסף שהם בחינת שמירת הברית כנ"ל, ועל כן נתברכו זרעו של יוסף ברכת דגים. 

כי הדגים יש להם דרך בים יותר מכל מין חי. כי עיקר חיותם במים. וכל מין חי אין לו דרך בים כי יהיה נטבע שם, והדגים עיקר חיותם שם. נמצא שיש להם דרך בים שחיים והולכים שם, ועל כן הם בבחינת זרעא דיוסף שהם בבחינת הנותן בים דרך.

ליקוטי הלכות אורח חיים הלכות קריאת התורה הלכה ג אות ז


וידגו לרוב

הצדיק מכונה בשם דג כמו שכתוב וידגו לרוב כמו שכתב רבינו ז"ל (ביסמן ט"ז) 

כי דגים גידולן במים שהם בחינת צדקה שזהו בחינת הצדיק שכל גידולו על ידי צדקה. 

כי הצדיק ממשיך כל הצדקות בעולם כי הוא מצדיק ומזכה ישראל ומטה את לבם להשם יתברך שיתנו צדקה ויקיימו את התורה שנקראת צדקה והוא מקבל כל הצדקות ומשפיע אותם לכנסת ישראל וממשיך כל ההשפעות והברכות לישראל כידוע.


ובשביל זה הצדיק נותן לכל מי שמקבל ממנו כמו שכתב רבינו ז"ל בהמעשה של יום הששי מז' בעטלירס שהתפאר את עצמו שיש לו כח כזה בידיו שמכל מי שמקבל ממנו הוא נותן לו ועם כן הוא בעל צדקה וכו' עיין שם. 

ועל כן הדגים אין צריכין שחיטה רק אסיפתן הוא מטהרתן ואין שום דבר אסור בדגים טהורים. 

מה שאין כן בשאר בעלי חיים טהורים שאסור בהם החלב והדם וגיד הנשה וצרכין שחיטה. 

וזה כי הדגים נמשך חיותם מבחינת הצדיק שהו בחינת צדקה, ועל כן אין טעונין שום תיקון עוד. 

כי הצדיק כבר זיכך את עצמו מכל וכל ואין בו שום נדנוד פסולת עוד. על כן הדגים שיניקתם משם אין טעונין עוד לשום תיקון וזיכוך על ידי השחיטה, וגם אין שום דבר אסור בהם כי בהצדיק אין בו שום פסולת כנ"ל. 

אבל בהמות ועופות מרמזין על שאר בני אדם אף על פי שהם טהורים שיניקתם מצד הקדושה מבני ישראל הכשרים, אבל אף על פי כן עדיין לא נתתקנו ונזדככו לגמרי מכל וכל. על כן הבהמות ועופות שמקבלין חיות מהם צריכין תיקון השחיטה וגם אחר כך כמה דברים אסורים בהם כמו הדם והחלב וכו' כי עדיין יש בהם כמה פסולת כנ"ל. אבל הצדיק כבר נקי וזך מכל וכל ויכול לעבוד את השם יתברך בכל דבר שבעולם אפילו באכילה ושתיה ושיחת חולין וכו'. 


על כן הדגים שמקבלין חיות משם אין טעונין שום תיקון רק אסיפתן היא מטהרתן שזה בחינת צדיקים שנאמר בהם ויגוע ויאסף וכו'. ועל כן אין בהם שום דבר האסור כי אין בהם שום פסולת כנ"ל


אבל אף על פי כן יש דגים טהורים ודגים טמאים ושניהם גידולן במים. היינו כי יש שקרנים שמראין עצמן כצדיקים ומדברים גדולות ונפלאות כאלו הם יכולים גם כן לעבוד את השם יתברך בכל דבר וכ' אבל הכל שקר וכזב כנ"ל ומשם נמשך יניקת הדגים טמאים שנראים כדגים שהוא בחינת צדיק וגדלים במים שהוא בחינת כח הצדקה שזה עיקר בחינת צדיק אבל הם טמאים כי הם שקרנים ומראין עצמן כצדיקים כקוף בפני אדם אבל הכל שקר וכזב כנ"ל: 


פרשת השבוע ברסלב


בימים אלו הרבה סטודנטים עוברים מבחנים על כן לזיכוי הרבים אנחנו מפרסמים קישור מועיל לזיכוי הרבים - תפילה לפני מבחן


תפילה לפדיון נפש

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן

חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת שבוע