chiddush logo

לקט מהרוקח לפרשת קדושים

נכתב על ידי אורן מס, 3/5/2019

סוף מעשה במחשבה תחילה

הצהרה אישית על החזון והיעדים אשר מדריכים אותך בעולם התורה
"התורה שבכתב היא המחייבת את כל עם ישראל, דתי וחילוני."
אורן מס (‏יום שני ‏24 ‏אוגוסט ‏2015)

 

לקט מהרוקח לפרשת קדושים


יט,ג: איש אמו ואביו תראו ואת שבתותי תשמורו: מדוע בעשרת הדברות התורה הקדימה שבת לכיבוד הורים, וכאן כיבוד הורים קודם לשבת? הרוקח: "שאין לשמוע להם לחלל שבת". גם ההורים חייבים בשמירת השבת, זאת למדנו מעשרת הדברות, וכאן למדנו, שיראת הורים אינה גוברת על שמירת שבת. מעניין.


יט,כג: וערלתם ערלתו את פריו, שלוש שנים יהיה לכם ערלים: מדוע ערלה היא דווקא שלוש שנים? הרוקח: "לפי שהעצים נבראו ביום שלישי, ועמדו על הקרקע ולא צימחו עד יום ו', שבא אדם ונתפלל עליהם". גידול הפרי גם הוא דורש תפילת אדם, ולציון עובדה זאת מחכים שלוש שנים בטרם ייאכל פריו. מעניין.


יט,לד: כאזרח מכם יהיה הגר הגר אתכם, ואהבת לו כמוך: מדוע יש לאהוב גר כמו את עצמך? הרוקח: "כי גר שבא להתגייר – כקטן שנולד דמי (דומה), כנער, וכי 'נער ישראל ואהבתו' (הושע י"א)". כמו שאדם אוהב נער, כך יאהב גר.


כ,ב: אשר יתן מזרעו למולך – מות יומת: מהו 'מולך'? הרוקח: "כל שהמליכוהו עליו, אפילו צרור או קיסם". לאלילות צורות שונים, ואם מקדשים אותה – זהו ה'מולך' עליך.


כ,ז: והתקדישתם והייתם קדושים: מדוע הכפילות? הרוקח: " (אם) התקדישתם מעט (בארץ), והייתם קדושים מלמעלה הרבה". מעניין.


כ,יב: ואיש אשר ישכב את כלתו ... תבל עשו דמיהם בם: מהו לשון 'תבל'? הרוקח: "ניתן התורה תבלין ליצר הרע". כך אפשר לנצח את יצר הרע, על ידי לימוד תורה, שהוא התבלין לעוון. מעניין.


 שבת שלום, שבת של כיבוד הורים ושמירת שבת, תפילות, אהבת נער, קדושה מלמעלה, עבודת ה', תבלוני תורה, אורן.


להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
lawguide
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת שבוע