פרשת השבוע - בהר

נכתב על ידי אלון, 16/5/2019

 "וְכִי תִמְכְּרוּ מִמְכָּר לַעֲמִיתֶךָ... אַל תּוֹנוּ אִישׁ אֶת אָחִיו" (ויקרא כה, יד)

"וְלֹא תוֹנוּ אִישׁ אֶת עֲמִיתוֹ וְיָרֵאתָ מֵאֱלֹקיךָ כִּי אֲנִי ד' אֱלֹקיכֶם" (ויקרא כה, יז)

 

בפרשת השבוע הצטווינו פעמיים על מצוות "ולא תונו", פעם בפסוק יד ופעם בפסוק יז.

פירש רש"י את פסוק יד: "אַל תּוֹנוּ" – "זו אונאת ממון".

פירש רש"י את פסוק יז: "וְלֹא תוֹנוּ אִישׁ אֶת עֲמִיתוֹ" – "כאן הזהיר על אונאת דברים, שלא יקניט איש את חברו לא ישיאנו עצה שאינה הוגנת לו לפי דרכו והנאתו של יועץ... נאמר בו ויראת מאלוקיך".

התורה מתכוונת לשני סוגים שונים אונאה: אונאת ממון ואונאת דברים (לצער את הזולת). כשם שיש איסור להונות ולרמות את חבירו בענייני מקח וממכר, כך יש איסור באונאת אדם בדברים, כגון לקנטר אותו ולצערו אפילו בדבורים בלבד, וחמור יותר האיסור לצער את הזולת, כפי שמבארת הגמרא (בבא מציעא נח, ב):

"אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי: גדול אונאת דברים מאונאת ממון, שזה נאמר בו 'ויראת מאלקיך' וזה לא נאמר בו ויראת מאלקיך, ורבי אלעזר אומר: זה בגופו וזה בממונו. רבי שמואל בר נחמני אמר: זה - ניתן להישבון, וזה - לא ניתן להישבון".

הגמרא אומרת שגדול עוון אונאת דברים יותר מעוון אונאת ממון, שבאונאת דברים מצורפת אזהרה: "וְיָרֵאתָ מֵאֱלֹקיךָ" ובאונאת ממון לא נאמרה אזהרה זו, אונאת דברים מצערת את האדם בגופו ואילו אונאת ממון – בממונו, אונאת ממון אפשר להשיב אך צער שנגרם לזולת אי אפשר להשיב.

עד כמה חמור לצער את הזולת ולהלבין פני חבירו, ניתן לראות בדברי חז"ל הבאים (בבא מציעא נח, ב):

"אמר רבי חנינא: כל היורדים לגיהנום עולים (כל הרשעים שדנים אותם בשמים לגהינום, סוף דבר שאחרי איזה זמן שקצבו להם לפי מעשיהם, הם עולים ויוצאים מגיהנום). חוץ משלשה שיורדין ואין עולין, ואלו הן: הבא על אשת איש, והמלבין פני חבירו ברבים, והמכנה שם רע לחבירו".

חז"ל הקדושים הסבירו שכלי הזמר "נֵבֶל" קרוי כך מפני שהוא מלבין את פניהם של מיני הזמר האחרים בנעימות ערבת קולו (תלמוד ירושלמי, מסכת סוכה, פרק ה, הלכה ו): "אמר רבי חייה בר אבא: למה נקרא שמו נֵבֶל? שהוא מלבין כמה מיני זמר".

רבי אַיְזִיל חָרִיף זצ"ל, אשר נודע בחריפותו, טען שלכאורה במקום "נֵבֶל" היה ראוי לכנותו: "מְנַבֵּל" - על שם שהוא מבייש את האחרים! ברם, הוא השיב בדרך החידוד: כל המלבין את פני זולתו, יותר ממה שהוא מלבין פני אחרים הוא מְנַבֵּל את עצמו...

 

מהאתר: "הלכה יומית" - http://halachayomit.co.il

"ותן חלקנו"

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן

חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת שבוע