chiddush logo

עיונים לשוניים - פרשת שלח: לתור, לרגל ולחפור

נכתב על ידי איתיאל, 20/6/2019

 הפרשות שלנו עוסקות הרבה בעניין הלשון.

פעמים רבות יתארו שני אנשים את אותו אירוע, וכל אחד יתאר בצורה שונה. בחירת המילים, הניסוח, המבע והטון משפיעים רבות על המשמעות.

בהקשר זה בפרשתנו:
מצאנו שלושה שמות שונים למעשה המרגלים:
בפרשתנו נקוט הפועל "לתור".
בפרשת דברים דורשים העם אנשים ש"יחפרו", ופעולתם מתוארת "וירגלו".

בעל כלי יקר עומד על כך ומציע:
לתור = מלשון יתרון. לחפש את יתרונות הארץ. אמנם מבחינת דקדוקית, לתור הוא שורש ת-י/ו-ר, בעוד יתרון הוא שורש י/ו-ת-ר. אך מצאנו הרבה קשרי משמעות בגזרות החריגות. על כל פנים, בהשוואה להופעות האחרות של הפועל, נמצא שהמשמעות היא של חיפוש / ברירה (לתור להם מנוחה, ולא תתורו). 

לחפור = לחפש חסרונות. להוריד את הארץ ממעלתה. ואכן ח-פ-ר משמש מקבילה לבושה (וחפרה הלבנה ובושה החמה).

לרגל = להוסיף שקרים לא אובייקטיבים, כדרך הולכי רכיל.

לפי זה הוא מציע שהעם רצה למצוא תואנה שלא להיכנס לארץ, ולכן רצה "לחפור" את הארץ. לעומת זאת, השליחות מאת ה' ומשה היתה "לתור" את הארץ, כלומר למצוא את מעלותיה כדי לחבבה עליהם. אך המרגלים הרעו לעשות, ולא די שלא חיפשו מעלות, אלא אף שיקרו על מה שראו.

נראה להציע הצעה דומה (לאור פירוש הרמב"ן): 

יש שני סוגי ריגול. יש ריגול שבו מחפשים את החסרונות ולעומתו ריגול בו מחפשים את המעלות.

מי שבטוח שיכבוש, מחפש איפה כדאי להשקיע, ומקבל קורת רוח ומוטיבציה למלחמה מהמעלות (לתור).

לעומתו, מי שלא בטוח בכלל אם להיכנס למהלך הכיבוש הזה, מחפש את החסרונות, כדי לראות אם זה לא קשה מדי (לחפור). 

הביקורת היא על כך שבני ישראל לא בטחו בה', שאם הבטיח להם את הארץ - אין ספק שיכבשוה, כדברי כלב ויהושע: "אם חפץ בנו ה' והביא אותנו אל הארץ הזאת וירשנו אותה".

הפרשנות מתבטאת גם בדברים אותם הם ראו:

פירות גדולים - שבח הארץ, או שהיא משונה?
בני ענק - סימן שאקלימה טוב ומגדל אנשים חזקים, או יראה מפניהם?
ריבוי לוויות - ה' מפיל את יושבי הארץ לפנינו, או "ארץ אוכלת יושביה"?

שנזכה לעין טובה וללשון נקייה!

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
lawguide
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת שבוע