chiddush logo

חז"ל - אוהב את העולם

נכתב על ידי אלון, 1/7/2019

 "רבי חזקיה ר' כהן בשם רב: עתיד אדם ליתן דין וחשבון על כל שראת עינו ולא אכל"

(תלמוד ירושלמי, מסכת קידושין, פרק ד הלכה יב)

 

לרוב, כאשר חושבים על דמותו של 'צדיק', אנו נוטים לדמיין אדם כפוף מעט, רזה, הרחוק מהנאות העולם הזה, מלא ביראה ובחרדה, ובקיצור - סגפן. הסגפנות נתפסת לרוב כקרבת ה' וכעבודת ה' מן המדרגה הגבוהה ביותר.

אך אם נעיין בדבר נגלה כי ביהדות אין מקום מרכזי לסגפנות. עבודת ה' מתוך פרישות ונזירות איננה שכיחה כל כך בעם ישראל, בהשוואה לדתות אחרות. מצוות רבות בתורה קשורות להנאה ולשמחה בעולם, ואין מצווה להינזר מהנאות העולם.

רבי יהודה הלוי בספרו "הכוזרי" מביא את תמיהתו של מלך הכוזרים (כוזרי ב, מה):

"צריכים היו להימצא בקרבכם, יותר מאשר בקרב עמים אחרים, עובדי א-לוה מתוך פרישות ונזירות".

ריה"ל עונה למלך הכוזרים (כוזרי ב, נ):

"התורה הא-לוהית לא העבידתנו בסיגופים, כי אם לימדתנו את המידה הנכונה בצוותה עלינו לתת לכל כוח מכוחות הנפש והגוף את החלק המגיע לו בצדק".

תשובתו של ריה"ל היא שלתורה אין כלל אידיאל בסיגוף - רצון ה' הוא שנחייה את חיינו על כל כוחותיהם השונים במלואם, בצורה מתוקנת ושלמה, וכך נעבוד את ה'. עבודת ה' לא באה להתנגד לחיים אלא להעצים אותם, ע"י כך שהיא נותנת לכל כוח באדם את החלק המגיע לו. עבודת ה' לא נועדה להחליש אף אחד מכוחות החיים, שהרי החיים עצמם הם מתנה מאת הקב"ה, שעלינו לקבלם בברכה ולהשתמש בהם (כוזרי ג', א):

"זאת תורת עובד הא-לוה משלנו: אין הוא פורש מן העולם... ואינו מואס בחיים, שהם אחת הטובות שהשפיע הא-לוה עליו, להפך אוהב הוא את העולם ואת אריכות הימים שהרי הם המקנים לו את העולם הבא".

עובד ה', לשיטת ריה"ל, אוהב את החיים ואת העולם הזה והוא איננו שואף להתנתק מן העולם. בכל תחום מכוחות הנפש אפשר לעבוד את ה', ע"י מתן שיעור ומידה בצורה המתאימה והמתוקנת לכל אחד מן הכוחות הקיימים בנו.

במקום אחר הכוזרי רואה בשמחה מרכיב מרכזי בעבודת ה' (כוזרי ג, ה):

"וכל עבודת החסיד היא בשמחה, לא בכניעה".

אם כן, לא רק שאין עניין דווקא בסגפנות, אלא שחשיבותו משנית ביחס למעלת השמחה בעבודת ה'.

אמת, דרך זו מסוכנת היא מפני שהאדם יכול בקלות לשקוע בהנאות העולם ולשכוח את ה', ולכן חז"ל מכוונים ומזהירים אותנו (ברכות לה, א): "אסור לו לאדם שיהנה מן העולם הזה בלא ברכה, וכל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה – מָעַל...", כלומר - ההנאה טובה היא - אבל רק לאחר שהאדם מחבר אותה לקב"ה.

 

הרב איתיאל גולד שליט"א, מהאתר: "בית המדרש הוירטואלי" של ישיבת הר עציון - http://etzion.org.il/he/home

הרב נתנאל יוסיפון שליט"א, מהעלון השבועי של תנועת קוממיות - www.komemiut.org

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
lawguide
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת שבוע