chiddush logo

השיר שייתער לעתיד לבוא

נכתב על ידי טל סייג, 24/7/2019

וזאת לשון רבנו הקדוש:

 

"כי את השיר שיתער לעתיד לבוא אפשר להשיג רק על ידי רואי פני המלך": עכ"ל:

 

דע שלהשם יתברך מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא יש שני בחינות של רואי פניו שבהיכל תוך בהיכל הפנימי בטופס הראשון כי בשורש באמת כול בן של מלך מלכי המלכים יכול להיות מלך מלכים בתור לפחות נסיך קטן של מלך מלכי המלכים אך לכול בן בת של אימה יהודייה יש את הבחינות שלו בתור מלך מלכים ומלכת מלכות אצל מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא ושכינתה כנסת ישראל.

 

וחמש מהם הם בהיכל הפנימי בטופס הראשון אברהם יצחק יעקוב האבות הקדושים, דוד המלך ומשיח ובטעם הזה הם נקראים המלך מלכים הראשון, שני שלישי רביעי והחמישי של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא בהיכל הפנים והתוך בטופס הראשון.

 

ולהם בסוד 7 רואי פני המלך נוספים משה רבנו ואליהו הנביא לכדי שבעת רואי פני המלך הפנימיים בהיכל תוך בטופס הראשון ועל ידיהם השיר שיתער לעתיד לבוא שיר פשוט כפול משולש מרובע שעליו התנבאו בדור דעה בחציית ים סוף עניין אז ישיר משה והוא השיר הזה בעצם שורש ומקור עניינה של התורה שלעתיד תורה מאיתי תצא וכאשר משתלמת עבודתם של רואי המלך הפנימיים יוצאת תורה חדשה לעולם שהיא בסוד "זמירות היו לי חוקיך בבית מגורי" - זמר ושיר חדש שבעולם.

 

וכדי שיהודי פשוט עוסק תורה מספיק חזק יוכל להגיע אל זה עליו לבטש מסכים אל היכל תוך ופנים של השם יתברך ואת זה מלמדים שלושת שומרי הסף של היכל הפנים שמואל הנביא שהקים פרק נצח והוד לכול התנ"ך ומפרשיו, רשב"י והתנאים והאמוראים על ידי זוהר משנה וגמרא ומדרשיהם ופירושיהם, והאר"י והקארו קבלה ופוסק ופוסקים ופירושיהם ונושאי כליהם בכלל, - ואז מקבל האדם את אישורם של שלושת שומרי הסף לכנוס בהיכל תוך הפנימי ולקבל משם השיר החדש התורה העתידית.

 

ושלמה המלך ושיר השירים משלי קהלת ומדרשיהם ופירושיהם מלך מלכים שר צבאו של השם יתברך מלך מלכי המלכים ואהרון הכוהן כוהן גדול ויוסף הצדיק כשהשם הוא הנשיא הגדול הוא האב בית דין העליון של כול הבתי דינים ורבי נחמן מברסלב שמש השם השמש שמקרב את הנשמות אל הצדיק האמיתי המוחלט באמת לאמיתה, "צדיק השם בכול דרכיו וחסיד בכול מעשיו".

 

והם בהיכל תווך שלוש שומרי סף אב בית דין כוהן ושר צבא ושמש סך הכול 7 רואי פני המלך, השם יתברך מלך מלכי המלכים, - של היכל תווך בטופס הראשון. וככה משתלמת מלכותו של מלך מלכי המלכים לכדי כול בחינותיה ויהודי יכול למצוא את בחינתו ועניינו בה כיאות השם יזכנו.

 

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
lawguide
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת שבוע