chiddush logo

בקושי היו יהודים שרצו בקרבת ה - אז וגם היום, לכן לא להיבהל!!

נכתב על ידי יוחנן ריינר, 25/1/2021

גם כשראו את הניסים הגדולים יחד עם משה רבינו רוב מוחץ של העם היהודים לא רצו להיות דתיים 

 וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים 💥 לכן לא נבהל אם אנחנו מועט בעם ישראל!!


 
כתב רש"י "אחד מחמישה יהודים יצאו ממצרים כי רוב עם ישראל מתו במכת חושך", ובפרשת בא כתב שרשעים היו ולא רצו לצאת ממצרים ולהיות עבדי ה' לכן מתו. 

וכמובן רבים המקשים איך ייתכן שרוב עם ישראל למרות שראו את רוב המכות שהם נפלאות ה' והוכחה לשלטונו בעולם, ובכל זאת רובם לא רצו  לקבל על עצמם עול מלכות שמים!!!

 הייתכן???? 

וכי העדיפו עבודת פרך שהגיעה למצב שלא יכלו לשמוע למשה מקוצר רוח ומעבודה קשה?? וכי זה עדיף מתענוג לחיות בעמלה של תורה???

וחשבתי ללמד קצת לימוד זכות עליהם, שהיות והיה להם חופש מהעבודה לפרעה כמה חודשים, שהתחיל מראש השנה עד מכת חושך שהיה לפני פסח, לכן הם כבר טעמו טעם של חופש לכן הם פחדו לחזור לעבודה אפילו לעבודת ה' יתברך, פשוט הם רצו מנוחה ושקט ושחרור בלי שום עול אחרי כל מה שהם סבלו. 

ולפי זה מובן מדוע משה רבינו בא בשיא קושי העבודה ואומר לעם ישראל שבורא עולם יוציא אותם ממצרים ויקח אותם לארץ ישראל ושיהיו עם ה', וכבר כתבנו בפרשת וארא שכאשר אדם סובל מאוד בכאב עצום, דבר יחיד שהוא רוצה לשמוע זה מתי הכאב והסבל הנוראי יפסק, ובאמת פלא שמשה רבינו לא הבין זאת??? ובעצם בורא עולם ציווה אותו לדבר כך עם בני ישראל!!!!

אלא ייתכן שמשה רבינו בשליחות הקב"ה רצה להציל את כל עם ישראל, שבשיא הסבל והשעבוד לפרעה הם יסכימו ויקבלו עליהם בקלות את ההחלפה מעבדות פרך אכזרית לפרעה עד כדי קוצר רוח, ולהחליפו לעבודת ה' הקלה יותר מבחינה גופנית וגם מבחינה נפשית שיש להם סיפוק מעבודתם, 

ואם היו עם ישראל מתעלים על סבלם ומקשיבים לדברי משה, אזי כל עם ישראל בשלימות היה יוצא ממצרים ולא רק חמישית או 2 אחוז מעם ישראל, כי היהודים לפני שטעמו טעם החופש - בשיא סבלם בנקל היו מחליפים שעבוד בשעבוד טוב, אבל לא שמעו למשה.  

והדברים מבהילים, הנה פעם אחת לא הקשיבו לדברי משה רבינו, ולכן רוב מוחץ של עם ישראל מתו כרשעים!!

 וזה מבהיל על הרעיון, וגם אנחנו אוי לנו אם נזלזל בדבר אחד שאולי בדיוק זה הדבר שישנה אותנו מרשע לצדיק!! 

ולכן חשוב תמיד ללמוד מוסר גם כשאתה במצב של נפילות בעבירות ונופל ונופל ושוב נופל!! 

כי פתאום תמצא נפשך את המשפט והרעיון הנכון מהחיזוק והמוסר שיתן לך עוצמה ורצון והחלטה לחזור בתשובה ולהחזיק בה לאורך ימים ושנים אמן ואמן.


להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת שבוע