chiddush logo

וישמע יתרו – יתרו הציל את "שירת הים" מרשעות עמלק

נכתב על ידי יוחנן ריינר, 31/1/2021

 וישמע יתרו – יתרו הציל את "שירת הים" מרשעות עמלק

 


כתב רש"י מה שמועה שמע ובא?? עונה רש"י קריעת ים סוף ומלחמת עמלק. ושואלים המפרשים וכי מה הגדולה שראה יתרו והתלהב ממלחמת עמלק, שדווקא זה גרם לו לבוא מארץ מושב למדבר??? 

 

ואם התלהב מניצחון עמלק שבאה על ידי הרמת ידי משה שמתוך כך ישראל מכוונים ליבם לאביהם שבשמים, אם כן  "ניצחון עמלק" צריך להיכתב ולא "מלחמת עמלק"???

 

והנה עמלק גרם נזק לעם ישראל, כי הוא כמעט הרס את שירת הים!!! שהרי עם ישראל התנבאו ושרו יחד עם משה את שירת הים ואמרו בנבואה "אז נבהלו אלופי אדום, יאחזמו רעד נמגו כל ישבי כנען, תפל עליהם אימתה ופחד בגדל זרועך ידמו כאבן עד יעבר עמך ה'  עד יעבר עם זו קנית".

 

ולמרות הנבואה, עמלק שיצא מאדום בא להילחם עם ישראל!!! וכאן עם ישראל היה צריך לתמוה מאוד וכי איפה הנבואה שאדום נבהלו ונפל עליהם פחד ונמוגו ודממו כאבן עד יעבור עמך ה'????

 

אלא באמת עמלק רעדו מפחד, ומטבע הדברים הוא גם היה אמור לדמום כאבן כמאובן מפחד, אבל עמלק התגבר בכוחות על טבעיים על הפחד העצום, רק במקום למסור נפש ולהתקרב לבורא עולם הוא התעלה על עצמו ועל טבעו בכדי להרוס את עם ישראל נגד נבואת האמת!!

 

וכשיתרו שמע זאת קפץ ואמר אם עמלק התגבר במסירות נפש להרע, ובא להילחם נגד עם ישראל למרות שהיה בפחד נורא ומשותק כאבן דומם, ובכל זאת הוא התעלה מעל הפחד והשיתוק ונלחם, כל שכן לטובה יש למסור נפש ולהתעלות ולהתגבר מעל כל הקשיים, ולכן שמע "מלחמת עמלק" ועזב הכל ובא מעיר מושב למדבר!!! שמע וקם ועשה מעשה!!!

 

ועצם הגעתו של יתרו למדבר תירץ לעם ישראל, למי שהיה לו - אם בכלל היה את הרהורי התמיהה והקושיה איך ייתכן שעמלק נלחם נגד הנאמר בשירת הים??

 

כי ראו את ביאתו של יתרו למדבר במסירות נפש כאשר הוא למד זאת מכוח המסירות נפש של עמלק, וגם ראו שמל את עצמו במדבר ש"ך על התורה וכן בתיקוני הזוהר קי"ח למרות הסכנה שלא הייתה רוח צפונית, כך שכל בואו היה בשטף של מסירות נפש מעל המצופה.

 

וזה הוכיח לעם ישראל את התשובה באופן מוחשי שהנבואה והנאמר בשירת הים אמת היא, רק שהיה כאן מקרה יוצא דופן ויוצא מהכלל ושונה מטבע האדם – שעמלק מסר נפשו מעל טבע הפחד לרעה, 

 

והיות שיתרו בבואו כביכול תירץ את שירת הים, יתכן שעל כן נכתבה פרשת יתרו עוד קודם מתן תורה, גם לדעות שיתרו בא רק אחרי מתן תורה, בכדי להסמיך זאת לשירת הים כי זה כביכול השלמה לשירת הים,

 

כמו כן מובן מה החסד הגדול שעשה יתרו לעם ישראל בהגיעו למדבר שמואל א' פרק טו', כי בהגיעו יתרו חיזק את נבואת שירת הים וכאמור.


 

ואם עמלק התעלה על טבעו ועל הנבואה שידמו כאבן ובכל זאת התגבר ובא ונלחם, גם אנחנו יכולים להתעלות על נטיות ליבנו הרעות, ולהתגבר על הטבע הרע שיוקד כאש בנו, ולבנות את עצמנו ולזכות את עם ישראל.

 

מלחמת עמלק – המשך

 


כאמור קודם עמלק היה משותק מפחד אבל בכל זאת הוא התגבר במסירות נפש לרעה ונלחם עם ישראל, והנה במלחמת עמלק מצאנו שכאשר ידי משה היו מושטות כלפי למעלה עם ישראל היו מנצחים, וכשידי משה היו למטה ישראל היו מפסידים.

 

דהיינו אותם ידיים אם השימוש בהם יהיה חיובי מנצחים, ואם השימוש בהם כלפי מטה אז הם מפסידים,

 

כי זה היה משקל נגד למלחמת עמלק, שעמלק הוכיח שאפשר להתגבר על כל קושי ולמסור נפש גם לרעה, מלבד מה שידוע מאברהם אבינו שאפשר למסור נפש לטובה.

ולכן משה רבינו במלחמה נגד עמלק בא לחדד איך לנצל את המסירות נפש לטובה כאבותינו הקדושים ולא לרעה כעמלק, וסימל זאת בידיו למעלה לטובה ולא למטה לרעה.

 

ואכן בכדי שנשתמש לאורך שנים ארוכות בכוחות העל טבעי שיש בנו לטובה, צריכים וחייבים לקבל תמיכה וחיזוקים.

 

כי כשם שהיו ידי משה כבידות והיה צריך תמיכה מאהרן וחור שתמכו בידיו, כך גם אנחנו צריכים תמיכה ועידוד שנוכל להחזיק מעמד לאורך זמן בחיזוק ועבודת השם מתוך מסירות נפש וכוחות על טבעיים.


 


ואכן "מלחמה לעמלק מדור דור" כי הוא הכניס בעולם את המסירות נפש לרע, ואכן בכל הדורות עד לימינו יש מלחמה נגד מסירות הנפש של היצר הרע, כי בעינינו ראינו שעבור חטאים אדם מסוגל להיות ער במסירות נפש עד השעות הקטנות של הלילה, ולמרות כל זאת לקום למחרת ולרוץ ולעבוד עם כל הכוחות כאילו ישן כל הלילה.

 

 

ושוב בלילה הבא במקום לקרוס ולישון מוקדם זה פשוט לא קורה!! אלא הוא שוב מקבל כוחות על טבעיים ושוב הוא נשאר ערני עד השעות הקטנות של הלילה, ושוב למחרת הוא יהיה נהג הסעות או עבודה בעלת אחריות והוא ממש כביכול רענן למרות חוסר משווע של שעות השינה, ובידיים אלו אנחנו ניתן את אחריות חיינו וחיי ילדינו.

 

 

ואילו בנוגע ללימוד תורה וקיום מצוות, הבן אדם טוען אני אחרי יום עבודה לא מסוגל, אני מותש!! כמה אפשר לדרוש מבן אדם!!!! ואם תראו אדם מתמיד בתורה בכל רגע, בסופר!! באוטובוס!! בתחנה!! בחתונה!! ובאירועים ובמפגשים!! ובחדר מדרגות!! תאמרו הוא מגזים וקיצוני, אבל בסמרטפון התנהגות כזו היא בסדר ומקובלת!!! ממש מלחמת עמלק!!!

 

לכן גם אנחנו נחזק ונתמוך וניתמך מאחרים, שנחזיק ושיחזיקו אחרים מעמד בכוחות מעל הטבע במסירות נפש לאורך זמן רב במלחמת היצר, ושנשתמש בכל הכוחות מעל הטבע לדברי תורה וקדושה אמן ואמן.

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה