העולה,הקרבנות והעקידה

נכתב על ידי יניב, 24/3/2012

 "והאש על המזבח תוקד בו לא תכבה ובער עליה הכהן עצים בבקר בבקר וערך עליה העולה והקטיר עליה חלבי השלמים"(ויקרא ו,ה) 'ת"ר מניין שלא יהא דבר קודם לתמיד של שחר?-ת"ל "וערך עליה העולה" מאי תלמודא?-אמר רבא "העולה" עולה ראשונה,ומנין שאין דבר קרב אחר תמיד של בין הערבים?-ת"ל "והקטר עליה חלבי השלמים" מאי תלמודא? ... "השלמים" עליה השלם כל הקרבנות כולן'(פסחים נח,ב)

מדוע קרבן התמיד הוא הראשון והאחרון וכל השאר בניהם?-בתו"כ דרשו על הפס' הזה:'מנין שיעשה את המערכה גדולה כדי שתקבל את כל העולות?-ת"ל עליה' משמע שצריך כמו לחבר בין העולות(ע"י המערכה) שיהא הכל אחד ,ויוצא שכעין כל הקרבנות קשורים לעולה ובפרט של בוקר היא העיקרית שאז מכינים לכל הקרבנות. ניראה שזה רמז לעקידה,שיצחק היה אמור לעלות לעולה,ולכן העולה היא המקובלת לפני ה' כעין עקידת יצחק ושאר הקרבנות באים בעקבותיה,ולכן הם באים בין העולות שגם הן מעין מאוחדות. לכן "ובער עליה הכהן עצים" מעין הנאמר בעקידה "ויערך את העצים",וזה "בבקר בבקר" מעין העקידה "וישכם אברהם בבוקר". מהאש במזבח לוקחים להדליק את המנורה כמו שנאמר ביומא(מה,ב) ומובא ברש"י 'אש תמיד-אש שנאמר בה תמיד,היא שמדליקין בה את הנרות שנאמר בה "להעלות נר תמיד" אף היא מעל המזבח החיצון תוקד'(ו,ו) והמנורה היא כנגד נשמות בנ"י,ויצחק הוא הראשון שנולד כיהודי(ולפי הקבלה נשמתו התחלפה בעקידה) לכן מובן שהמזבח שקשור לעקידה קשור גם למנורה ,שנשמות בנ"י קשורות לעקידה. ביוה"כ מעלים עוד מערכה על המזבח, ניראה שגם זה רמז לעקידה שבה נאמר "ויהי אחר הדברים האלה" ודרשו בגמ' 'ר' לוי אמר אחר הדבריו של ישמעאל ליצחק,אמר לו ישמעאל ליצחק:אני גדול ממך במצות שאתה מלת בן 8 ימים ואני בן 13 שנה.אמר לו ובאבר אחד אתה מגרה בי?אם אומר לי הקב"ה זבח עצמך לפני,אני זובח.מיד "והאלקים ניסה את אברהם" '(סנהדרין פט,ב) והמילה אצל אברהם היתה ביוה"כ(פרקי דר"א) ולכן מסמנים ביוה"כ עוד מערכה כחיזוק שורש העקידה(וגם כך ייטיב ה' את הדינים בזכות העקידה). והנה במזבחהיו 3 מערכות:מערכה גדולה,מערכה לקטרת ומערכה להשארת האש תמיד. ניראה שהמערכה גדולה שהיא העקרית, רומזת לעקידה שהשטן קטרג בשל סעודת אברהם ' רבש"ע זקן זה חננתו למאה שנה פרי בטן,מכל סעודה שעשה לא היה לו תור או גוזל אחד להקריב לפניך?-אמר לו:כלום עשה אלא בשביל בנו,אם אני אומר לו זבח את בנך לפני מיד זובחו.מיד "והאלקים ניסה את אברהם" '(שם) ולכן העקידה בעקבות הקטרוג הזה,ולכן כנגדו מעלים זבחים במזבח,שזהו מערכה גדולה, וגם זה כנגד האיל שאברהם העלה בעקידה וכנגדו הקרבנות שאנו מעלים. וכיון שנעשה בזה כעין ריח ניחוח לה', שהוכח שעמד בניסיון "כי עתה ידעתי כי ירא אלקים אתה" וגו' והובאו אח"כ ברכות-שזה מעין משמחת ה' על צדקות אברהם, שזהו כריח ניחוח(ולכן ברכו) ולכן גם עושים מערכה לקטרת שהיא ריח ניחוח לה'. ועוד מערכה עושים שהאש לא תכבה,לקיום תמידי,כרמז שהעקידה תמיד תלמד זכות על בנ"י ,כמו שאמר אברהם בעקבות העקידה '...כן יהי רצון מלפניך ה' אלקי שבשעה שיהיו בניו של יצחק בני נכנסים לידי צרה ואין להם מי ילמד עליהם סנגוריא,אתה תהא מלמד עליהם סנגוריא'(יר' תענית ב,ד) לכן האש דולקת כל הזמן להשאיר את הזכות הזו לסנגוריא לנו-מהעקידה. לכן נאמר "היא העלה על מוקדה"(ו,ב) ב-מ' קטנה רמז ל"וקדה" שאברהם אמר "ונשתחוה"(כמו קידה) וכך הלכו הוא ויצחק לעקידה, וזהו שכח העולה הוא "מ-וקדה" מהעקידה(וגם "וקדה" נישמע כמו 'העקידה').ואולי 3 מערכות כנגד 3 ימים שהלכו לעקידה...

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן


חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת שבוע