chiddush logo

הלכות שביעית - שמיטה (1 תגובות לחידוש זה)

נכתב על ידי DL2000, 1/12/2013

 בס"ד


      הלכות שביעית / שמיטה

זריעה :

שתיל שנמצא ברחוב

שתיל שנמצא ברחוב, אסור להניחו בעציץ שאינו נקוב או במים שנמצאים בכלי זכוכית בגינה - איסור זה הוא מדרבנן (כך שמעתי ממרן הגר"נ קרליץ שליט׳׳א, וטעמו מפני שההיתר של "לאוקמי" [= יש היתר לעשות עבודת אדמה בשמיטה כדי לשמר עציץ שלא ימות - א.ש] הוא בצומח שנמצא באדמה, אבל צומח שנמצא מחוץ לאדמה ובדרך הטבע אין לו חיות לזמן ארוך בזה שמניחו בעציץ שאינו נקוב, אין זה נידון כלאוקמי אלא כשותל שתיל מחדש).

ובעציץ שאינו נקוב הנמצא בבית יש מתירים, וראה להלן בדיני עציצים.

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
lawguide
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (1)
DL2000 (1/12/2013)
שתילת פרחים

אין לשתול פרחים בשנת השמיטה, בין פרחים שמפיצים ריח ובין פרחים שאינם מפיצים ריח כמו שכתב הרמב״ם בהלכות שמיטה ויובל פרק א' הלכה ה' שאין לנטוע בשנת השמיטה אילן סרק, ואף שבפרחים שלא מפיצים ריח אין קדושת שביעית, מ"מ קיים איסור נטיעה ושאר עבודות אדמה.
ציורים לפרשת שבוע