chiddush logo

רזין דטומאה (2 תגובות לחידוש זה)

נכתב על ידי משה אהרון, 12/4/2024

והנה הפלא הגדול. טומאת הלידה מחייבת הייתה לתחילה כפילות של ימי הטומאה הן ביחס לילוד זכר והן ביחס לילודה נקבה. והנה,באה המילה של הילוד זכר ביום השמיני , לקצר את ימי הטומאה וכן את ימי הטהרה.
 בנקבה הכל כפול לסמל גם את טומאת העתיד של הנקבה הילודה בהיותה היולדת לעתיד..
 ובכל זאת האיפכא היא  [או החידוש],שיש וגם ביסוד הטומאה,צד חיובי  .
שאין לך כמצוות פרו ורבו המזמינה את האיש והאישה להביא ילודים לעולם [לממש הזכות והחובה להסיג גבול כאמור] למלא את הארץ פיזית ורוחנית  ועד כדי ומלאה הארץ דעה את ה' .
ועוד מילה או שתיים על עניין הסגת גבול האלוהים השלילית .
 המשפט לאלוהים הוא ורק לאלוהים. והנה ביקש גם כאן הקב"ה להריחיב את גבול האדם להסיג  מעט את גבול האלוהים גם במשפט : בהאצלת סמכות השיפוט ל"אלוהים הקטן" - לדיין. 
מכאן שהדיין למעשה נחשב תדיר כשכן של הטומאה ועליו להיות במסע בלתי פוסק של "טהרה".....] כך או כך לשאר בני האדם נאסרת מלאכת השיפוא לכל סוגיה ועל כן על כל בן ישראל להימנע מלשפוט איש את זולתו.
 כי המשפט לאלוהים הוא. וכל "הרמת כפפה" לעניין זה מערבת בהיכרח גם את בעל המשפט - האלוהים
 [כשם שהשכינה מצויה בכל משפט בבית דין].
  ואזי השפיטה האלוקית  בראייתה הכוללת והאין סופית , חלה גם על האדם "השופט" . ביחד עם האדם ש"נשפט" על ידי זולתו . הזמנת משפט שכזה לא כדאית לאף אדם .......

משה אהרון  

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (2)
משה אהרון (12/4/2024)
בס"ד.
בקליפת אגוז ,נביא בכל זאת ,תמצית הרישא שנקטמה כאמור בתגובה קודמת .
שאלנו מדוע היה לה לתורה להסמיך לשבעת ימי הטומאה של היולדת את היום השמיני - יום מילת הזכר.
לעניין זה חשוב היה לפתח את עניין הטומאה בכלל.[הימים המקבילים לבריאה ועוד....]
והעלנו כי הטומאה הגדולה ביותר ביחס לאדם היא ביומרה שלו לעסוק במלאכת האלוהים .
ביומרה להסיג גבולו של האלוהים .
כל יומרה שכזו גוררת בחובה הטלת טומאה על האדם [כשם שלא יראני האדם וחי . כך שכל אימת שהאדם מתעסק במלאכת האלוהים משהו נפסד בו,הוא נדבק בטומאה......
וכך הבאנו שני "הסגות גבול" האחת החיובית - הלידה .
ומאידך "הסגת הגבול השלילת : מלאכת השפיטה בין איש לזולתו......
משה אהרון (12/4/2024)
בס"ד.
רשימה זו נקטמה חלקה הראשון.
באופן תמוהה ובלתי ברור החלק הראשון נמוג כלא היה.
אני מקווה שיד האדם לא הייתה בכך.
כך או כך החלק הראשון הציג את נקודת הפתיחה שבפרשה.
וכמו גם פתיח בנימה אישית , שיכול אולי היה להפריע לכל אותם הסבורים כי
רשימותיי מיותרות........
ציורים לפרשת שבוע