aviluba

תאריך הרשמה: 12/27/2013
חידושים: 6 חידושים
תגובות: 2 תגובות
ניקוד: 38 נקודות
שם: אברהם
מין: לא מולא
תאריך לידה עברי: לא מולא
תאריך לידה לועזי: לא מולא
כתובת: לא מולא, לא מולא
טלפון: לא מולא
תיכון: לא מולא
על תיכוני: לא מולא
לימודים גבוהים: לא מולא
שירות צבאי/לאומי: לא מולא
מקום עבודה: לא מולא
לומד בישיבה.חיבר עלון לנוער למשך שנה. אומר דברי תורה בבתי כנסת ובסניפי נוער.
פרסומים אחרונים - כל החידושים של aviluba | כל התגובות של aviluba

 בס''דפרשת מסעי התורה מדבר על דינו של ההורג נפש בשגגה שדינו כידוע לכל לנוס לעיר מקלט. אותו אדם נמצא בעיר המקלט בו לא יוכל ה'דורש את נפשו' להורגו עד מות הכהן הגדול. וכך אומרת התורה:"והִצ...

 פרשת בשלח בה מוזכרת קריאת ים סוף, המאורע ההיסטורי שקרתה ביום השביעי לצאת בנ''י ממצרים, פותחת:  " וַיְהִי, בְּשַׁלַּח פַּרְעֹה אֶת-הָעָם, וְלֹא-נָחָם אֱלֹהִים דֶּרֶךְ אֶר...

בס''ד פרשתנו פרשת עקב . בפרק י פסוק יב אומרת התורה:" וְעַתָּה, יִשְׂרָאֵל--מָה יְהוָה אֱלֹהֶיךָ, שֹׁאֵל מֵעִמָּךְ:  כִּי אִם-לְיִרְאָה אֶת-יְהוָה אֱלֹהֶיךָ לָלֶכֶת בְּכָל-דְּרָכָיו...

ביסודהאיסור של נעילת נעלי עור בתשעה באב והנה הש''ע פסק שאין נועלים נעלי עור בתשעה באב וכןביום הכיפורים. ונשאלת השאלה מדוע. אם נימא מצד הניחותא שיש בנעל עור ואין דרך ללכת בנעלים נוחות בתשעה באב הר...

 בש''ע סימן תצ ס' דאומרת שבימי חל המועד אומרים הלל חסר והמשנ''ב שם (ס''ק ז) הסביר שהסיבה לכך הוימשום שביום השביעי ביקשו המלכים לומר שירה ואמר הקב''ה: בני טובעים בים ואתם רוציםלומר שירה? ולכן לא א...