ilan sendowski

תאריך הרשמה: 11/27/2013
חידושים: 85 חידושים
תגובות: 1 תגובות
ניקוד: 417 נקודות
שם: ilan sendowski
מין: לא מולא
תאריך לידה עברי: לא מולא
תאריך לידה לועזי: לא מולא
כתובת: לא מולא, לא מולא
טלפון: לא מולא
תיכון: לא מולא
על תיכוני: לא מולא
לימודים גבוהים: לא מולא
שירות צבאי/לאומי: לא מולא
מקום עבודה: לא מולא
מחבר הספר "מגילת ההיפוכים" מהנדס, עורך דין, רשם פטנטים, משקיע
פרסומים אחרונים - כל החידושים של ilan sendowski | כל התגובות של ilan sendowski

 למדנו על נס חנוכה וחשיבות הדלקת הנרות לזכרו.אז איך קרה שנר קטן אחד דלק שמונה ימים משמן בכד אחד?אנחנו היום משמתמשים בנרות משעווה וחום הנר ממיס את ראש הנר לפני בערתו. ברור שעוצמת האש נקבעת על ידי ...

יוסף ידע שאחיו יכולים לשאול את הישמעלים למי הם מכרו אותו, ואם האחים רוצים הם יכולים לחפש אותו. כיוון שהם לא חיפשו הוא הניח שכל המשפחה החליטה לשכוח אותו.[1] הרב בן נון מסביר שייתכן ויוסף חשב שאביו...

יצחק היה עיוור וחשב שהוא עומד למות (בראשית כז ב). הוא החליט לברך את עשיו ולהפוך אותו לאדונו של יעקב, וכך למנוע לאום אחד ולמנוע מלחמה בין בניו. בעזרת רבקה, יעקב רימה את יצחק, ושמע את ברכת אביו לעשיו.יצ...

מיתוס ההקרבה העצמית למען הכלל, הוא סיפור מכונן בשלוש דתות הייחוד הגדולות. בגרסה היהודית, יצחק כמעט הוקרב; בסיפור הנוצרי, ישוע ("השה של אלוהים") הוקרב אך קם לתחייה; ובגרסה המוסלמית ישמעאל כמע...

אחרי שאבימלך החזיר את שרה לאברהם, הוא העניק לה אלף שקלי כסף שישמשו "כְּסוּת עֵינַיִם",[1] כלומר להוצאות קבורה לה ולמשפחתה (בראשית כ טז).[2] מכאן הסיק אברהם שהוא היה חייב להעניק לאש...