chiddush logo

תשובה לחידון המקדש לפרשת "כי תשא"

נכתב על ידי DoarHamikdash, 28/2/2016

חידון המקדש לפרשת "כי תשא"


במקדש יש הרבה סוגים של קרבנות: 

כדוגמא - עולה, חטאת, אשם, שלמים, בכור מעשר וכו'. 

איזה סוג של קרבנות באים כדי לכפר על חטאים?


תשובה

קרבנות חטאת ואשם באים לכפר על חטאים.

חטאת - על חטא שיש בו חיוב כרת (ראה משנה כריתות א,א). ואשם - על חטאים מאד מסויימים (יש בסך הכלל ששה אשמות). חז"ל אומרים שעולה יכולה לכפר על מי שביטל מצות עשה או שעבר על לאו הניתק לעשה (זבחים ז,ב), אך אין זה בגדר חובה. 

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
lawguide
יודע את התשובה? חושב אחרת
דיונים - תשובות ותגובות (0)
לשאלה זו עדיין אין תשובות
ציורים לפרשת שבוע