רעיון התשובה

נכתב על ידי עומר זרקי ב-10/1/2017

 דבר תורה לפרשת נח


(ע"פ דברי הרב קוק זצוק"ל בספרו מוסר אביך בהביאו את דברי הרמח"ל בפרושו לאדרא רבא.)

הרי גלוי וידוע שמדתו של הקב"ה במתן השכר והעונש לברואיו -כולם על דרך מידה במידה. אם כן,היאך מתבטא תיקון העולם במבול,בישיבתו של נח בתיבה עם משפחתו וכל שאר יצורי עולם?

מובא בפרקי דר"א כי שמונה דברים נבראו לפני יצירת ובריאת העולם ואחת מהם הינה התשובה,שעליה מושתת העולם. ומהי דרכה של תשובה?

עונה הרמב"ם ב"י"ד החזקה" בהלכות דעות פרק ב' הלכה ב' שהיאך היא דרך אותם הרוצים לתקן דעותיהם הלקויות? יקצינו את אשר חטאו בו לדעה הנגדית ביותר ובה ידבקו אותם השבים זמן מה ולא יתקרבו ולו מעט אל מדתם ומעשיהם הקודמים ובכך יתוקנו דרכיהם וישובו לדרך האמת והישר.

כך בימי נח, כ"כ התגברה מדת הדין מפני חטאות בני הדם עד שניתך מבול מים על הארץ ומחק כל הבריאה.ע"כ ציווה ה' ית' את נח,אסוף אתה את כל העולם אל תיבה ותן למידת הדין להתפוגג ולהעלם בבחינת "וישוכו המים" .ולאחר מכן,אט ואט, שלח החוצה את הכוחות המעטים מהתיבה-כוחות חזקים וממוגנים,שמורים וסגורים מפני המבול, דהיינו בעלי הכנף,העופות שכנפיהן מגינות עליהם ממי הגשמים  לבדוק אם שככה מדת הדין ולא פרץ תיבתו ושחרר כל הכוחות  כאחת-שכן ישנה סכנה בכך!

וכאשר נתגלה כי נתקן הקלקול וחרבו המים,כאשר לא שב אותו הכוח המשתלח מן התיבה,דהיינו היונה,אל התיבה ומצא מקום מושב והשפעה בעולם -אז שחרר החיות להחיות העולם.

על דרך זו צריך בעל התשובה להתקין ולייסד דרכיו בתשובתו.תחילה יכנוס כל כוחותיו,חלקי הרוחניות וכוחות הנפש מכל חלקי גופו אל ליבו ויתעצם במידה הנגדית או במעשה הטוב ולא ישלח החוצה כוחותיו אל גופו החומרי שעוד לא זוקק ונטהר מהכוחות הרוע והטומאה שדבקו בו. רק לאחר זמן ישלח מעט "כוחות בטוחים" שיודע הוא באמת ובתמים שלא יכשל בהם ויפתח צוהר לחומריותו של הגוף וינסה השפעת הכוחות האם ישובו ריקם -ואז ישוב אל כינוסו,או אם יש באפשרותו לפתוח דלת התיבה ולשחרר כל שאר הכוחות לאחר שנטהרו במעשים טובים ובמידות טהורות ויחל להשפיע על החומר בכוחו ולא ישוב לסורו הרע.

תחילה-יסיר הכוחות ויקבצם מחלקי הגוף דהיינו בבחינת "סור מרע"(הגוף החומרי וכוחות הרע שדבקו בו) ולבסוף ישחררם ביתר שאת ועוד דהוא בבחינת "ועשה טוב".

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן

חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
תגובות ודיון על החידוש (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת השבוע