chiddush logo

"-

, 19/6/2017

  "-

(: )
 1. 6-7: "שׁוּ שׂ אַתּ בּוֹוּ בּ וּ שׁ מּנּוּ וֹ יִ מּ קּ יּ אַ יּשׁתּוּ אָ
 2. 31-32: "שׁמּ וּ אַ שׂ שׁתּוֹ שׁמּ וּ יִ שׁתּוֹ שׁמּ תּ אָ שּׂ מּ שׁ בּוֹ בּ "
 3. 19-20: "שׁ שׂ יִמּ בּתּ כּ כּ נּשׁ יִשׂ בּגּ וּ אָ כּ תּוּ בּ וֹשׁ וּ צּוֹ"
 4. 14: "שׁוּ מּ יִגּוּ אָ שׁ פּשׁ"
 5. 15: "שׁשׁ שׂ וּיּוֹ שּׁ שׁבּ שׁבּוֹ שׁ ' כּ שׂ בּוֹ שּׁבּ וֹ וּ"
 6. 21: "שׁשׁ תּ וּיּוֹ שּׁ תּשׁבּ בּשׁ וּקּ תּשׁבּ" ()
 7. 2: "שׁשׁ תּשׂ וּיּוֹ שּׁ יִ שׁ שׁבּ שׁבּוֹ ' כּ שׂ וֹ וּ"
 8. 20-21: "שׁ תּ שׁ יִ תּ יִ שׁ תּ שׁ כּשׁ יִתּ וּ בּאָ כּ יִנּ בּוֹ וּכּ שׁלּנּ וּכּ אָ וּ"
 9. 16: "שׂ זּ טּ"
 10. 22: "שׂ זּ טּ"
 11. 28: "שׂ זּ טּ"
 12. 34: "שׂ זּ טּ"
 13. 40: "שׂ זּ טּ"
 14. 46: "שׂ זּ טּ"
 15. 52: "שׂ זּ טּ"
 16. 58: "שׂ זּ טּ"
 17. 64: "שׂ זּ טּ"
 18. 70: "שׂ זּ טּ"
 19. 76: "שׂ זּ טּ"
 20. 82: "שׂ זּ טּ"
 21. 9: "שׁ שׁ תּפּ שׁ בּקּ תּ פּ שׁ שׁוֹ"
 22. 23- 1: "שׁ תּ אַ תּ כּ שׁ קּשׁ שׁ קּשׁ שׁ כּ שׁ אַתּ מּ "
 23. 17: "שׂ שׂ שׂ גּ שׂ שׁשׁוֹ כּ שׁ שׁ מּוּ שׁ כּ שׁ כּ שּׁ"
 24. 19: "שׁשׁ וֹ כּסּ שׁ כּסּ אַ זּ וּזּ וֹ שּׁ וּשׁיִ וֹ יּוֹ"
 25. 9-10: "שׁוֹ תּ בּוֹ וֹ כּ תּוּ אָ כּוֹ כּ וֹיִ כּלּ וּ וּ גּ אַתּ לּ וֹוּ וּ שׁתּ"
 26. 5: "שׁ וּ וּ שׁ בּ כּשׂדּ כּ וֹ יִוּ גּ וֹ"
 27. 6: "שׂוּ שּׁיִ בּוּ אָ תּ כּ שׁיִ כּשׁ וּ אָ כּבּ תּ שׁ כּוֹ וּוּ שׁוּ וֹ תּ " ()
 28. 2-3: "שׁוּ דּ בּ זּ בּתּ שׁ וּ שׁ וּשׁ אָתּ כּ אָ ' יִשׂ אָוּ שׁ שׁ יִשׁ דּ בּ זּ"
 29. 13: "שׁוּ וּ בּ ' צּוֹ" ()
 30. 2-3: "שׂ וֹ [] גּ וֹ וּשׁ וֹ שׁ אָוּ שׁ מּ וֹ שׁוּ פּצּוּ וּשׂוּ כּשׁ בּסּ וּשׂ בּוֹ לּ"
 31. 51-52: "שׂ גּ יּוּ שׁוֹ מּוֹ"
 32. 3-4: "שׁ בּוּ שׁ וּ שׂ וֹ בּ בּוּ ' כּ שׂ וֹ שׁוֹ בּ גּוֹ"
 33. 14-15: "שׁוּ בּ פּסּוּ אַוֹ תּפּוּ וֹ אַוֹ כּ וּ וֹ וּ וּ וּ"
 34. 21-22: "שׁ בּשׁ לּ בּוֹ וּ פּ וּ בּוֹ כּוּ שּׁ מּ וֹ"
 35. 4: "שׁוּ בּ וֹ שׂוּ וֹ וֹ"
 36. 7: "שׁתּ בּוֹ תּתּיּוֹ בּשׁכּ בּוֹ"
 37. 40-41: "שׁ בּוּ יּ בּוּ שׂגּ וֹ וֹ יּשׂ כּצּ שׁפּוֹ"
 38. 1: "שׁ מּוֹ נּ בּוּ ' כּ ' בּ ' בּלּוֹ"
 39. 29-30: "שׁוּ אַ תּ [] וֹ הּ שׁ בּשׁוֹ כּ וּוֹ"
 40. 21-22: "שׁוֹ בּוּ וּ פּ לּ וֹ נּ שׁ יּ וֹ "
 41. 15-16: "שׂ תּתּ דּ תּ פּ [] נּ פּ "
 42. 3: "שׁ גּפּ
 43. 32: "שׂ דּ וּ וֹ וּ שׁ תּפּוֹ
 44. 15-16: "שׂ וֹ יִתּ בּ כּ וּ שׂ וּ יִשׂ וּ
 45. 16: "שׁ שׁ שׁוֹ בּוֹ [] 
 46. 7: "שׁתּיִ שׁאַתּ תּ אַ תּ מּנּ בּ אָוּ
 47. 29: "שׁשׁ מּ אַבּ
 48. 21: "שׁוּ אָ וּוֹ בּוּ וּוּ וּ תּ בּוֹ אַפּ תּ תּ"
 49. 3: ""

(!) ,
lawguide

1345
( )
? ? ? !
- (0)