האם מותר לסמוך על קרבן שלמים והאם מותר להביא עולת יחיד ביום טוב

נכתב על ידי יונתן שטנצל, 1/11/2017

 

משנה ד

מאת: יונתן שטנצל

המשנה שלנו נמצאת מילה במילה גם במסכת חגיגה פרק ב משנה ג

"בית שמאי אומרים מביאין שלמים ואין סומכין עליהם אבל לא עולות ובית הלל אומרים מביאין שלמים ועולות וסומכין עליהם"

ויקרא אמור פרק כג פסוק מא וְחַגֹּתֶ֤ם אֹתוֹ֙ חַ֣ג לַֽה֔' שִׁבְעַ֥ת יָמִ֖ים בַּשָּׁנָ֑ה חֻקַּ֤ת עוֹלָם֙ לְדֹרֹ֣תֵיכֶ֔ם בַּחֹ֥דֶשׁ הַשְּׁבִיעִ֖י תָּחֹ֥גּוּ אֹתֽוֹ:

תלמוד בבלי מסכת ביצה דף יט עמוד א גמרא. אמר עולא: מחלוקת בשלמי חגיגה לסמוך, ועולת ראייה ליקרב. דבית שמאי סברי: וחגתם אתו חג לה', חגיגה - אין, עולת ראייה - לא. ובית הלל סברי: לה' - כל דלה'. אבל נדרים ונדבות - דברי הכל אין קריבין ביום טוב

בית שמאי אומרים

מביאין שלמים

רש"י מסכת ביצה דף יט עמוד א מביאין שלמים - ביום טוב, לפי שיש בהן אכילת אדם.

ואין סומכין עליהן

רמב"ם על משנה מסכת חגיגה פרק ב משנה ג ואסרו בית שמאי את הסמיכה מפני שהוא משתמש בבעלי חיים, וגם מיגע את עצמו בסמיכה כי סמיכה בכל כחו בענן.

רש"י מסכת ביצה דף יט עמוד א ואין סומכין עליהן - שהסמיכה אסורה משום שבות, שבכל כחו היה סומך, והוי ליה משתמש בבעלי חיים, ותנן: אין רוכבין על גבי בהמה (ביצה לו, ב). משנה מסכת ביצה פרק ה משנה ב "כל שחייבין עליו משום שבות משום רשות משום מצוה בשבת חייבין עליו ביום טוב ואלו הן משום שבות לא עולין באילן ולא רוכבין על גבי בהמה"

רמב"ם על משנה מסכת ביצה פרק ה משנה ב ולא רוכבין, גזרה שמא יחתוך זמורה להנהיגה

אבל לא עולות

רש"י מסכת ביצה דף יט עמוד א אבל לא עולות - אין מביאין עולות, חוץ מתמידין ומוספין שהן קרבן צבור וזמנן קבוע,

רש"י מסכת ביצה דף יט עמוד אובית הלל אומרים מביאין

שלמים ועולות

וסומכין עליהם:

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן

חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת שבוע