chiddush logo

" קווה אל ה" חזק ויאמץ לבך"

נכתב על ידי izik28, 25/11/2018


בס"ד

"קווה אל ה" חזק ויאמץ לבך"  לשבת וישב כג כסלו התשע"ט

-----------------------------------------------------------------------------

" לך לך או וישב " ?

" וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען" , יעקב אבינו לאחר כל התלאות שעבר ביקש לשבת בשלווה ולממש את הפ"ס," וקוווי ה" יחליפו כח" ,אלא "שרבות מחשבות בלב איש ועצת ה" היא תקום",דרשו רבותינו " לא שלוותי ולא שקטתי ולא  נחתי ויבא רגז [איוב ג],לא שלוותי מעשו,לא שקטתי מלבן,לא נחתי מדינה ,ויבא רגז, רוגזו של יוסף, אמר לו הקב"ה לא דיין לצדיקים מה שמתוקן להם בעולם הבא ,אלא שמבקשים לישב בשלוה בעולם הזה ?האם עלינו לממש את הפ"ס " לך לך"   כאברהם אבינו או אולי " וישב " כיעקב ?

חנו-כה

פרשת וישב סמוכה לקריאת כל אלופי עשו לדורותיהם ,ונשאל מה מועילה לנו  קריאת שמות אלו ?

יעקב לאחר  ששמע את תולדות  עשו לכל אלופיו חשש שמא  עשו יתנכל לו , מפרש רשי," הפשתני הזה שגמליו  טעונים פשתן ניצוץ אחד ממפוח שלך שורף את כולו, שנאמר," והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה " , כאשר  נברך על נרות החנוכה אנו נציין גם את המצווה ה," כה " בתרי"ג  המצוות בספר החינוך שמדברת על " האמנה במציאות ה" , " להאמין שיש לעולם אלוה אחד שהמציא את כל הנמצא ומכוחו וחפצו היה כל מה שהוא ושיהיה לעולמי עד וכי הוא הוציאנו ממצרים ונתן לנו את התורה " ,כדי לקיים זאת עלינו לזכור את תלאות  יוסף הצדיק שהורד בכפיה למצרים שלא ידועה במידותיה הטובות ,יוסף למרות היותו בבית הבור לא שכח את הקב"ה ונזהר שלא להידבק בדרכי המצרים מה שהיה מביא חלילה להתבוללותו והיה מהווה פגיעה קשה בעם ישראל ,אבל מה הכין את יוסף לעמוד בכל תלאות הדרך  ולהשאר נאמן לדרך אבותיו?

ליוסף הצדיק היה מורה מעולה , יעקב אביו  ,יוסף למד ממנו איך יצא שלם מבית לבן,איך יעקב ניצח את המלאך  והשלים לבסוף עם אחיו עשו , גם יעקב וגם יוסף נאלצו לרדת לארץ  נכר בגלל שנאת אחיהם, יעקב ויוסף הקימו משפחות בארץ זרה למרות כל הקשיים ,יעקב   הקים את שתים עשרה שבטי ישראל , ביניהם יוסף בנה של רחל שהורד מצריימה שהיא רחוקה שנות  אור מכל מה שהוא הכיר ואודות לפרעה שהמליך אותו למשנה לו עצמו ושידך לו את אסנת בת פוטיפרע ,שלפי מדרשי חז"ל  היתה בתה של דינה ממעשה שכם בן חמור ואומצה ע"י פוטיפר ,היה נופל חלילה בחטא ההתבוללות ,יוסף עמד בנסיון הקשה של יצרו שלא היה קל אודות לדיוקנו של אביו שנראה לו  ,ללמדך שיש עיתים שאין מה שיגן על האדם מלבד אמונה תמימה בקב"ה ובתורתו וזכרון בית סבא ואבא .

ה" אלהיכם  אמת"

" כל ישראל  בני מלכים הם ",  חלומותיו של יוסף היו בחינת נבואה שמעטים זוכים לה ,אחיו של יוסף הבינו שהוא עתיד למלוך עליהם באומרם" המלך תמלך עלינו אם משל תמשל בנו" , המלבים  מפרש שיש הבדל בין " מלוכה " לממשלה" ," שהמלך הוא הנבחר בבחינת העם ,והמושל הוא ביד חזקה ,והאיש המושל ביד חזקה אי אפשר שיהיה מלך " שכן אחיו התנגדו לכל רצון  של יוסף לשלוט עליהם, טוב ככל שיהיה , אנו , עם ישראל ממליכים את הקב"ה עלינו מידי יום ביומו , מה שנעשה מבחירה מלאה ,שהרי יש לנו את אפשרות הבחירה האם ללכת בדרך  האור היא דרכו של יוסף ולקדש שם שמיים למרות הקושי ,כדוגמת המכבים ,וכל סיפור נס חנוכה ,או חלילה דרך החושך שמשולה הן לאלופי עשו והן למלכות יוון שרצתה שנחלל שם שמיים ונמרוד בקב"ה   ,כדי לאזור אומץ מדרך הרוע על כל גווניו עלינו לזכור ש"מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך " ואת דברי הרב נריה זצ"ל שאומר," חושך לא מגרשים במקל ,חושך מגרשים באור ,אשרי מי שמוצא את צינור האור לליבו של הדור " ,אם  נתחזק באמונה בבורא עולם ובהפצת ולימוד תורתו הקדושה למרות הקשיים והעכבות כדרכו של אברהם אבינו וכיעקב ויוסף ששמרו אמונים לתורה הטהורה ,נזכה לברכתו של שוכן המעונה ולברכת התורה ,חנוכה שמח!


להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
lawguide
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת שבוע