chiddush logo

נקודה שבועית פרשת השבוע "וארא" ה'תשע"ט (1 תגובות לחידוש זה)

נכתב על ידי ידד, 2/1/2019

 


 

 

בפרשה הקודמת, פרשת "שמות" ראינו ולמדנו שגם דברים גדולים ועצומים כמו עשרת המכות ויציאת מצרים מתחיל ממקור פשוט וצנוע כמו עץ הסנה. 

והנה בפרשתנו, פרשת "וארא", נשלחים שוב משה ואהרן אל פרעה על מנת לדרוש ממנו שישחרר את עם ישראל מהשעבוד המצרי. אבל פתאום בוחרת התורה לעצור את תיאור השליחות ומתחילה בפירוט שבטי ראובן, שמעון ולאחר מכן לוי אצלו זוכה משפחתו של משה לפירוט ייחודי. 

מה מצאה התורה דווקא בנקודה הזאת, באמצעו של סיפור שליחות משה ואהרן לפרעה ליציאה ממצרים לפרט ככה את השבטים?

הרש"ר הירש בפירושו על הפסוקים האלה מתאר: "כדי להעיד בזאת לכל הדורות כי רגיל ואנושי הוא מקור מחצבתם, ורגיל ואנושי הוא טבע ברייתם... משה שלנו היה אדם, נשאר אדם, ולעולם לא יהיה כי אם אדם. ובשעה שכבר קרנו פניו ממראה האלוקים, כבר הוריד התורה משמים וכבר הוליך בניסים את העם במדבר והנחילם ניצחונות ה' - ציווהו כאן ה' להציג את תעודת ייחוסו ולהצהיר בזאת על העובדה, כי: ביום דבר ה' אל משה בארץ מצרים, הכול הכירו את הוריו והורי הוריו, דודיו ודודותיו, דודניו ודודניותיו. זה שמונים שנה ידעוהו כבשר ודם, כפוף לטבע האדם על ליקוייו וחולשותיו, על דאגותיו וצרכיו, איש ככל יתר האנשים, בניהם נולד וחונך... עדות ייחוס זו נועדה אפוא לבטל מראש ולתמיד כל האלהה מוטעית, כל רעיון שווא על התגלמות האל בדמות אנוש. היא נועדה לקיים אמת זו: משה, גדול האדם בכל הדורות, היה אדם ורק אדם, ומעמדו לפני האלוקים לא היה מעבר להשגתם של אנשים בני תמותה."

מהסבר הרש"ר אנו מבינים ולומדים שהיה חשוב לתורה לציין לנו שמשה רבנו, שעוד נראה בחומש הזה ובחומשים הבאים כמה הוא אדם גדול ומיוחד, הוא עדיין אדם. הוא בא ממשפחה רגילה. הוא אמנם נבחר על ידי ה' אך עדיין הוא אדם. אסור לנו לחשוב, מסביר הרש"ר הירש, שמשה הוא התגלות אלוקית בדמות של אדם, ועלינו לזכור שגם משה "הגדול" נוצר וגדל ממציאות של אדם רגיל כמו כל אחד, ובנוסף לכל זה היה משה אדם מגמגם שזה מגבלה שלהרבה אנשים יכולה להוריד בטחון עצמי או להפריע להתקדם. 

דווקא כל אחד מאיתנו צריך ללמוד מכך שאם נשאף גבוה, נכוון צעדנו כראוי בענווה, חכמה ודבקות בה' נוכל להגיע למדרגות גבוהות. אולי איננו משה רבנו, אבל עלינו ללמוד ממנו. 

 

שבת שלום ומבורך!

 

 

החוויה היהודית

http://h-y1.coi.co.il/

 http://dosanova.co.il/

 

לע"נ יעקב בובר, שבתאי טורס, שמואל פולק, מאיר גרינברג, יצחק שניצר ואברהם פישר שנפלו במלחמות ישראל והיו נצר אחרון למשפחתם

גדולים,עצומים,עשרת המכות,יציאת מצרים,פשוט,צנוע,הסנה,השבטים,דמות אנוש,מגמגם,  ענווה,חכמה,דבקות,משה רבנו,

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
lawguide
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (1)
נוה ט (4/1/2019)
מאוד יפה
ציורים לפרשת שבוע