chiddush logo

התוכחה לעוסקי התורה והמצוות והתפלה

נכתב על ידי טל סייג, 29/7/2019

התוכחה לעוסקי התורה התפלה והמצוות:

 

דע שיש לעסוק בתורה לשמה ולשמו ולא לשום פנייה ולשום על מנת לקבל פרס בעולם הזה ובימי המשיח, בתחיית מתים בגן עדן ובעולם הבא ודע שאכן בזכות עמל תורה ראוי לשמו השם יתברך יכול לעשות בשבילך או בשביל איזה שהוא מישהו שאתה עוסק התורה חפץ ביקרו, - ניסים אותות מופתים ופלאות על טבעיים ומאגיים מכוח עסק התורה והמצוות והתפלה לעוסקי התורה ומצוותיה ותפילותיה וכול הכוח המאגי של התורה והמצוות והתפלה והגמילות חסדים והצדקה ועזרה לזולת וכול מילי דרעותא דליבה ומחשבה טובה וכוונה טובה ורצון טוב וכול מקבלי ברכותיהם אך לעבוד את כוח האות נס מופת ופלא ועל טבעי ומאגי ולקוות לו ולא להשם יתברך בלבד, - זה נדנוד עבודה זרה כי את השם יתברך צריך לעבוד על ידי עסק התורה ולא את כוח האות נס מופת ופלא והכוחות הטמירים והעליונים ועל טבעיים והמאגיים כי באמת התורה היא קמע וסגולה ועל טיבעית גם כי בה נברא העולם כי הסתכל בה בתורה השם ועל ידה ברא את העולם, - אך זה לא עיקרה ותכליתה התורה היא כלי אומנותו של השם שבא ברא את העולם הסתכל בה השם וברא את העולם והיא מזון לנשמה בגן עדן ומצוותיה מלבושים בגן עדן ומדורים ליהנות מזיו השכינה בעולם הבא ולתקן לאדם רמ"ח איברים ושס"ה גידים לתחיית המתים ולקרב ביאת ימי המשיח והגאולה ובית המקדש השלישי ותורה שלעתיד, ובכלל לית מילתא דלא רמיזא באורייתא.

 

אכן עוסקי התורה המקושרים לצדיקים העליונים הצדיקים העליונים נתנו רשות לכול עוסק תורה כשר ולו רק על ידי אכף לעמל פיהו עקימת שפתיו הווי מעשה הקול קול יעקוב ותולעת יעקוב אין כוחה אלה בפה, - הבל פה בלבד ועבודת המוח והלב לפעול כללות על העולם ועל העולמות העליונים אך זה אך כחפצו וכרצונו הטוב עליו של השם יתברך ולא מוכרח הקיום שיתפעל איזו שהיא כללות מכוח עמל תורתו של האדם אלה האדם הישראלי יש לו לעסוק בתורה בפשיטות ותמימות והשם יתברך וצדיקיו יהיו עימו בעזרת השם יתברך בעמלו וגם בין השאר לעניין היכולת לפעול כללות. 

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
lawguide
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת שבוע