chiddush logo

מפרי כפיה אמת מארץ תצמח

נכתב על ידי izik28, 6/11/2017

 בסד

 

ד"ת לפרשת מסעי  כז תמוז -תשע"ד לקול מהיכל עריכת העלון שיר  וחר 

 

מפרי כפיה -אמת מארץ תצמח

 

איציק מלוך

-----------------------------------------------------

להחניף לדומם?

בפרשת השבוע  מופיע הפ"ס " ולא תחניפו את הארץ אשר אתם בה כי הדם יחניף את הארץ , ולארץ

לא יכופר לדם אשר שפך בה כי אם  בדם שופכו , ולא תטמאו את הארץ"..   והענין קצת תמוה, איך אפשר להחניף לדבר דומם ? לארץ, לעצים, ולאבנים?

 הגמרא במסכת שבת  דורשת שבעוון שפיכות דמים בית המקדש חרב ומסתלקת השכינה מהארץ  .

מכאן ניתן ללמוד שיש קשר בין חנופה לארץ לבין שפיכת דם  האדם,  שהרי מדובר  בעניין חברתי , הכלי יקר מחזק סברה זו ומסביר  שחנופת הארץ אינה רק בעיה חברתית ,אלא גם קלקול  התחום הרוחני

ומכאן התוצאות של החורבן , שכן הארץ לא סובלת טומאה וחנופה , הארץ נותנת את פירותיה בעין יפה למי שעובד אותה וחי בה   ביושר ובצדק ,ברגע שאדם שופך דם חברו , הארץ סופגת בעל כורחה  את הדם ואת מעשה העוולה , ואם היא נותנת פירותיה נמצא שהיא שותפה בעוון הרצח – דוגמא לכך אפשר לראות במעשה קין והבל ,שאחרי  הרצח , נאמר "וקוץ ודרדר תצמיח לך",שכן-"קול דמי אחיך צועקים אלי מן האדמה", שכל מי שלא עוסק בפריה ורביה כאילו  שופך דמים", שכן ,לא לתוהו בראה"! [ גם הלבנת פנים כמוה כשפיכות דם...], השופך דמים מטמא את הארץ,"כי בצלם אלקים עשה את האדם" , חיי אדם ניתנו על מנת לקדש את שם  ה" בעולם ומי שנטל אותם או מנע זאת בדרכי ערמה מיעט את הדמות ,שכן הזעקה היא של דמו של הנרצח ודם זרעיותיו שלא זכו לבוא לעולם .. .

מצוות הורשת הארץ

עניין זה של חנופת הארץ מתקשר גם לציווי שנאמר  לבני ישראל "והורשתם את כל יושבי הארץ...והיה אשר תותירו מהם לשיכים בעיניכם ולצנינים  בצדכם" ,  פסוק זה מתייחס למלחמת  מדין   בפרשת מטות שבד"כ מחוברת עם פרשתינו , מלחמת מדין לא היתה על ירושת הארץ כמו בציווי בפרשת מסעי, אלא מלחמה על טוהר האדם והחיים  וסילוק כל מה  שהפריע וטימא את קדושת המשפחה , שכן זו היתה מטרת בנות מדין ,מחד- לקלקל את בני ישראל מלבנות את ביתם בקדושה וטהרה ע"י סיפוק רצונם  בלבד ומאידך להטעות אותם בכוונה האמיתית שלהן [בלי שירגישו כל כך...],וזו בדיוק פירוש האמרה "אחד בפה ואחד בלב", מה ששנוא על הקב"ה , בניגוד גמור לבנות צלפחד.

בנות צלפחד שאביהן מת בעוונו , והן שחששו להישאר ללא נחלה דרשו את מה שמגיע להן  ולא התביישו

לפנות לגדולי העם ,עד לקב"ה ולדרוש עשיית צדק ומניעת עוולה ,שנאמר,"בזכות נשים צדקניות נגאלו אבותינו ממצרים "ובזכותן עתידים להגאל", שכן הקב"ה בעצמו אמר"כן בנות צלפחד דוברות .. לטוב בעינהם  תהיינה לנשים",מפרש הרשבם ,"משבט שלהם – להגון להן".

בנות צלפחד טענו ליושר וצדק ולא פעלו בדרך החנופה , אלא אמרו ישר את האמת ,מה גם שהדבר נכון הלכתי ,עד שראויה פרשה זו להכתב ע"י משה ונתכבה על ידן,  ובכך לסיים את מסעי ישראל .

בפרשת מסעי נכתבו כאמור 42 מסעות בני ישראל,  "ואלה מסעיהם למוצאיהם",המסעות נכתבו בציווי הקב"ה כדי להזכיר להם את הקורות אותם בדרך  ארצה ,וכדי שימנעו ממקרים דומים בהגיעם לארץ ישראל כדי שלא יגיעו ל,"לא תחניפו את הארץ", בין המקומות יש  מקום שנקרא"רתמה" שנאמר "חיצי גבור שנונים עם גחלי רתמים", ע"ש חטא המרגלים שהוציאו את דיבת הארץ רעה בזמן שהם "כאילו" התכוונו לטובה,אך למעשה חשבו על עצמם ,בעוד  שבמקביל לעוון שפיכת דם יש כאן עניין של גזל זמן שלא ניתן להחזיר,רמאות  ושחיתות מוסרית ,כך שחיי אדם אינם שווים הרבה..., שכעונש על מעשה זה, שהנשים לא  נענשו עליו כיוון שלא לקחו בו  חלק  אנו מציינים את צום  ט" באב .

סוף המסע אל קדושת הבית .

המצווה של הורשת הארץ  עם סיום מסע בני ישראל,וסילוק המונעים  לקיים בה חיי טהרה וקדושה  בדומה למעשה ולנקמה בבנות מדין ,הגם שהיא נקמת האדם היא בעצם נקמתו האישית של הקב"ה על ביזוי כבודו "לפי שעמדו נגד ישראל – עמדו נגד הקב"ה" ,כנאמר "על שלשה פשעי ישראל ועל ארבעה לא אשיבנו, על מכרם בכסף צדיק.. השואפים על עפר ארץ ודרך ענוים יטו".

המדרש מסביר שמדובר על עוון עלילה וגניבת נפשות וכן על הטיית דרך הצדיקים מיראת הרשעים .

כל האמור לעייל מרמז על אי אהבת הארץ ויתר אהבה עצמית ואנוכיות , וביחוד שאנו עומדים ערב שנת השמיטה  הבעל"ט  , שבה האדם וארץ מתקדשים ,עלינו להראות את אהבתנו לארץ חמדה בדומה לבנות צלפחד שהן סמל לרצון אמיתי וכנה לבניית בתים בישראל בלי  רוע וחנופה כנאמר "מפרי כפיה נטעה כרם",שכוונתה של אשת החיל הוא פיתוח ארצה וביתה  בקדושה כבנות צלפחד שכל  מה שעמד לנגד עיניהם הוא איחוד המשפחה והעם ולא זריית פירוד ומחלוקות כנאמר" חסד ואמת נפגשו צדק ושלום נשקו-."אמת מארץ תצמח ", שכן ,אודות  למידות היושר והאמת , הקב"ה  שחותמו אמת ,יברך אותנו בשפע טובה וברכה אם נלך בדרכן של בנות צלפחד ,דווקא בימים אלה של אבלות על חורבן המקדש  [בעוד שב-יט תמוז, לאחר חטא העגל עלה משה לקב"ה לכפר שוב על ישראל].וכך ניזכה  להשריית שכינת ה" יתברך בתוכנו  ביתר שאת ולבניין המקדש במהרה  ,אמן

====================================================

 

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
lawguide
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת שבוע