ליקוט מביאור הנצי"ב לתורה – פרשת יתרו

נכתב על ידי אורן מס, 2/2/2018

סוף מעשה במחשבה תחילה

הצהרה אישית על החזון והיעדים אשר מדריכים אותך בעולם התורה
"התורה שבכתב היא המחייבת את כל עם ישראל, דתי וחילוני."
אורן מס (‏יום שני ‏24 ‏אוגוסט ‏2015)

 

ליקוט מביאור הנצי"ב לתורה – פרשת יתרו


יח,ב-ג: צפורה אשת משה אחר שילוחיה, ואת שני בניה: מדוע לא 'בניו'? הנצי"ב: "ללמד שבניה המה המקשרים אותה למשה גם אחר שילוחיה, באשר היא גדלה אותם". תובנה חשובה: שיוך בן – לפי מגדלו.


יט,א-בב: ביום הזה באו מדבר סיני, ויסעו מרפידים ויבואו מדבר סיני, ויחנו במדבר ויחן שם ישראל נגד ההר: מדוע להאריך בפרטים? הנצי"ב: "כל דבר שבקדושה (קבלת התורה בהר סיני) – מה שהאדם מכין עצמו יותר לזה, חל עליו יותר ההכשר לזה". צריך הכנה לדבר שבקדושה.


יט,ד: ואשא אתכם על כנפי נשרים: מה הכוונה ב'כנפי נשרים'? הנצי"ב: "פרנסת האדם ומילוי צרכיו נקרא 'נשיאה' (לשאת בעול; כאשר ישא האומֵן את היונק; במדבר יא,יב) ... שהייתה (במדבר) הפרנסה באופן גבוה מדרך הטבע, וזהו משל לכנפי נשרים". מעניין.


יט,ו: ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש: מהו 'ממלכת כהנים' ומהו 'גוי קדוש'? הנצי"ב: "ממלכת כהנים – היינו הנהגה בין אדם לחברו בדרך הישר והטוב ... וגוי קדוש הוא הנהגה בין אדם לשמים להתקדש במותר לו ... וזה אינו תורה לפרש מהי קדושה ואין כל האדם שווין בזה, על כן אינו עיקר ותנאי ליהדות, כיוון שאין בזה חוק קבוע, אבל רצון ה' בכך". כל אחד ינהג לפי מידתו, ביושר ובקדושה.


יט,ט: וגם בך יאמינו לעולם: מה לומדים מהאמונה הנצחית במשה? הנצי"ב: "שישכילו בדור דעה ובמעמד הנבחר לא הגיע אחד מהם למעלת משה ... ומזה ידעו שאי אפשר להחליף דת אש שניתנה על ידי משה, לעולמים". מילים כדרבנות.


יט,טו: וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים ... וירא העם וינועו: מהו 'לראות את הקולות' ומדוע נעו? הנצי"ב: "ובקול יצאו ניצוצות אש ולפידים, כמו אותיות הדיבור, והעם ראו את האותיות ... שזכו להשיג לראות דבר נשגב ונעלה בקודש יותר ממלאך ... כמו שהאדם נושא משא לפי שעה יותר מכפי כוחו, אינו יכול לעמוד, אלא מתנועע תמיד". זה חידוש האומר כי דברי ה' הצטיירו כמו אותיות אש, ולכן כתוב "וירא העם וינועו".


כ,יז: ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו: מדוע לא כתוב 'לבלי תחטאו', כלומר שלא יהיה חטא? הנצי"ב: "ביראה את ה' תהיה בלבבכםגם באם לא תחטאו ולא יהיה לכם מורא העונש, אלא מכל מקום יהיה מורא שמים וגדולתו מושרש בלבבכם". היראה המעולה היא לא לחטוא גם כאשר אינך חושש מעונש, כפי הידוע בכינוי 'יראה מאהבה'.


שבת שלום, מזל טוב עמק לבר המצווה היקר שקד סבג הי"ו, שנזכה לגידול ילינו ונכדינו,להתכונן לקדושה, לפרנסה מעולה בצל ה', לנהוג ביושר כלפי כל אדם ובקדושה כלפי שמיים, להאמין בתורת משה, להבין בנסתרות התורה, ולירוא מה' באהבה ומאהבה, אורן, בן וכו'.

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן


חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת שבוע