לקט מביאור הנצי"ב לתורה - פרשת קורח

נכתב על ידי אורן מס, 15/6/2018

סוף מעשה במחשבה תחילה

הצהרה אישית על החזון והיעדים אשר מדריכים אותך בעולם התורה
"התורה שבכתב היא המחייבת את כל עם ישראל, דתי וחילוני."
אורן מס (‏יום שני ‏24 ‏אוגוסט ‏2015)

 לקט מביאור הנצי"ב לתורה – פרשת קורח


טז,א: ויקח קורח: האם קורח ועדתו חלקו על משה מסיבות של אגו וצדק דמוקרטי? נצי"ב: "המה ביקשו להשיג מעלת אהבת ה' על ידי עבודה, אף על גב שידעו שלא יינקו (מעונש) ובוודאי יקוים דבר משה ... שביקשו לאבד את נפשותם רק להשיג מעלת האהבה וחסידות, מה שאינו לפי הרצון ממנו יתברך ... ובשביל שמכל מקום כיוונו לשם שמיים, משום הכי נענשו בשריפה באש שיצאה מקודש הקודשים, והיה בזה עניין כבוד גם כן". גם מחלוקת המכונה 'שלא לשם שמיים' יכולה להיות לשם שמיים, מאהת ה'.

יז,ב: ואת האש זרה הלאה, כי קדשו: מהו 'קדשו'? נצי"ב: "כמו 'ולא יהיה קדש מבני ישראל', דמשמעו שנתחלל מחשיבותו ונעשה 'קָדֵש', כך אש המזבח שהייתה קדושה ועתה קדשה ונתחללה, על כן אינה ראויה לא למזבח ולא לחול (זרה הלאה)". גם קדושה יכולה להיחשב כחולין.

יז,יז: וקח מאתם מטה מטה לבית אב: מדוע 'קח מאתם' ולא 'ויתנו אליך'? נצי"ב: "משמעות 'קח' – בעל כורחם ... ובאשר לא נצרכו (נס ה)מטות אלא לקטני אמונה בדבר משה בם ה', ואם כן היו נראים נותני המטות ... כאילו המה אינם מאמינים ח"ו ... על כן היה הציווי שייקח בעל כורחם, דאף על גב שלא נצרך המטות בשבילם, הלא נצרך בשביל אחרים באותו הדור, ולדורות". אנשי קורח נחשבים כצדיקים ומאמינים בה'. מעניין.

יח,ב: וגם את אחיך מטה לוי, שבט אביך: מדוע הלוויים נחשבים 'שבט אביך' ולא בני אהרן? נצי"ב: "ללמד שאין לוויים מזרע אהרן ... דווקא 'שבט אביך' (לוי) ולא היוצא ממך (מאהרן)". מכאן הפרדה בין לוי לכהן, אף שבאו ממקור אחד.

יח,כ: בארצם לא תנחל וחלק לא יהיה לך בתוכם: מהי 'נחלה' ומהו 'חלק'? נצי"ב: "(וחלק) היינו ביזה במלחמה, שהוא אינו לפרנסה, רק לתענוגי בני אדם, גם זה לא שייך לכהני ה' . ומפרש המקרא 'אני חלקך' – הנאתך הוא בעבודת ה' ובשקידת התורה, ואין אהבה כאהבת ה' ואהבת התורה ... ונחלתך – מה שאתה מוכרח לחיי בשרים ... 'אני חלקך ונחלתך' – העסק בעבודת ה' – היא פרנסתם ... מה שאין כן 'חלקך' – אינו אלא מתענג על ה'". יש פרנסת הגוף, ויש פרנסת הנפש, שהיא תענוג גדול.

שבת שלום, שנזכה בה להשיג מעלת אהבת ה' וחסידות, קדושה ולא קדישה, אמונה מוחלטת בה', אחווה, פרנסת הגוף והנשמה, אורן, בן וכו'.
-------------------------------------------------


להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן


חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת שבוע