chiddush logo

ציורים לפרשת שבוע

בני ישראל חונים באילים
אהובה קליין © | פרשת מסעי
שמירת שבת
אהובה קליין © | פרשת קדושים
נח בונה תיבה
אהובה קליין © | פרשת נח
סוכה במדבר
אהובה קליין © | פרשת סוכות
בני שבט ראובן בונים את נחלתם
אהובה קליין © | פרשת מסעי
המנורה במשכן
אהובה קליין © | פרשת בהעלותך
קורבנות הנשיאים
אהובה קליין © | פרשת נשא
חניה במדבר
אהובה קליין © | פרשת במדבר
מצוות השמיטה
אהובה קליין © | פרשת בהר בחוקותי
הבאת העומר אל הכהן
אהובה קליין © | פרשת אמור
הכהן ושני השעירים לגורלות
אהובה קליין © | פרשת אחרי מות קדושים
ברית מילה
אהובה קליין © | פרשת תזריע מצורע