chiddush logo

אתרי עזר

אתרי עזר אלו הם אתרים שיכולים לעזור לך לכתוב את החידוש, לעיין ולבדוק במקורות השונים:

מאגר ספרות הקודש

מכון ממרא

גיליונות נחמה

תורת אמת

הדף היומי

סיני - הדף היומי בעשר דקות

חינם להורדה - תוכנה לכתיבת חידושי תורה

צעירי חבד - אתר היכול לסייע לחידושים וביאורים בתורת החסידות

hebrewbooks - ספרייה וירטואלית של ספרי קודש לעיון והורדה חינם

mytzadik - מאגר גדול מאוד להנצחת ופרסום תולדות חיי הצדיקים מכל העולם

 

שיר סיפור וספר - אתר להרחבת הידע היהודי


וורטס- אתר שיתופי לדברי תורה


עיוני תפילה- אתר שמסביר ומבאר את התפילה
נהר תורה - בית מדרש וירטואלי