chiddush logo

איתן

כל החידושים של איתן | כל התגובות של איתן

פרק י"א אחר מפלתם של חמשת מלכי האמורי, מתוועדים שאר המלכים אל 'מי-מרום' כדי להלחם בישראל. יהושע מכה את המלכים ועושה מה שציווה עליו ה'. יהושע ממשיך בכיבוש ימים רבים, לוכד ובז ערים נוספות, אך הדבר לוקח...

פרק ט' מלכי האומות חוששים מעם-ישראל ומתקבצים יחדיו כדי להלחם בהם, ואולם הגבעונים באים בערמה לכרות ברית שלום עם עם-ישראל. יהושע לא שואל ב-ה' וכורת איתם ברית אולם אח"כ התגלה תרמיתם ויהושע נתנם להיות חו...

  פרק ז' עכן מועל בחרם רכוש יריחו. יהושע שולח מרגלים לבדוק את העי, ולאחר מכן עם-ישראל יוצאים להלחם עליהם ומפסידים בקרב. יהושע לא מבין את פשר ההפסד, פוחד שההתרעה בקרב העמים תפחת ונושא תפלה ...

  פרק ה' עם מעבר עם-ישראל את הירדן נופל פחד גדול על הגויים. יהושע מצווה למול את אנשי המדבר וכן נעשה הדבר בגבעת הערלות. עם-ישראל, שהם נימולים, הקריבו בגלגל את העומר ואת הפסח ולאחר מכן נגמר המן. ...

  פרק ג' אחר שהתכוננו, הולכים עם-ישראל עד לירדן. יהושע מצווה את הכהנים לשאת את ארון הברית וללכת לפני העם ולהעמיד על פני הירדן הקב"ה "קורע" את הירדן ויהושע מכריז כי בזאת ינחלו את הארץ. כל עם-ישר...

  אָמַר אֶלְעָזָר בֶּן עֲזַרְיָה : הֲרֵי אֲנִי כְבֶן שִׁבְעִים שָׁנָה, וְלֹא זָכִיתִי שֶׁתֵּאָמֵר יְצִיאַת מִצְרַים בַּלֵּילוֹת עַד שֶׁדְּרָשָׁה בֶּן זוֹמָא: שֶׁנֶּאֱמַר, לְמַעַן תִּזְכֹּר אֶת י...

  פרק א' יהושע, משרת משה עבד ה', מצווה לאחר מותו של משה להכניס את עם-ישראל לא"י וכן לעשות ולשמור את התורה. יהושע מצווה את העם להתכונן לפני הכניסה לארץ, ואת השבטים ראובן גד וחצי שבט המנשה לייצב...

מידע אישי

7 חידושים
5 תגובות
100 נקודות
שם: איתן
תאריך הרשמה: 3/17/2010