chiddush logo

דניאל

כל החידושים של דניאל | כל התגובות של דניאל

שאלה: למה לא כתוב על נהר פרת, מה המיקום שלו כפי שצויין על שאר הנהרות? תשובה: על פי הפשט - כאשר יש ארבעה נהרות, אזי כשנפרט מיקומו של שלושה מהם כבר לא צריך להגיד על הרביעי היכן הוא, זה ידוע ממילא.

 "לא ירבה לו נשים" - לא ירבה ל"ו - דהיינו 36. רוב 36 - זה 19, אם "לא" רוב, אז 18. ומכאן להלכה שמלך יכול לקחת לא יותר מ18 נשים.  

שאלה: למה רבה בר אבוה שאל את אליהו "כמאן חזיא אסתר ועבדה הכי"? האם הוא רוצה לדעת מי צודק? הרי כולם תנאים ואמוראים גדולים ולכל אחד יש את הזווית והכיוון שלו !   אלא מתוך תשובתו של אליהו יש משמעות...

מידע אישי

3 חידושים
0 תגובות
15 נקודות
תאריך הרשמה: 3/21/2010