chiddush logo

גדי

כל החידושים של גדי | כל התגובות של גדי

גירסה מלאה אפשר לראות בבלוג שמים וארץ החמץ אינו רק מושג רעיוני. יש לו משמעות כימות פיזיקלית. הלחם הוא מוצר מורכב והכנות כרוכה בשלבים רבים.  ההלכה קובעת שחמשת מיני דגן שבאו במגע עם מים מתח...

מידע אישי

1 חידושים
0 תגובות
5 נקודות
שם: גדי איידלהייט
כנוס לבלוג שלי, מאמרים על מדע יהדות אסטרונומיה ופרשת שבוע http://gadieid.blogspot.com
תאריך הרשמה: 3/25/2010