chiddush logo

רותם

כל החידושים של רותם | כל התגובות של רותם

שאלה מהגדת פסח!!!   4 בנים אמרה התורה אחד חכם, אחד רשע, אחד תם ואחד שאינו יודע לשאול! בעיוני בהגדה שמתי לב לדבר הבא הרשע שואל מה העבודה הזאת לכם, לכם ולא לו , מיד רשום הוציא עצמו מהכלל כפר ב...

מידע אישי

1 חידושים
1 תגובות
7 נקודות
תאריך הרשמה: 4/4/2010