chiddush logo

alex_y

כל החידושים של alex_y | כל התגובות של alex_y

 ר' נחמן מברסלב:   יצר הרע - הוא בנאדם שבא אליך עם יד קמוצה ואומר: "אתה יודע מה יש לי ביד". "אבל אני אגלה לכם רק אם תשלמו כסף". אז אני אומר: "סבבה". באים עוד אנשים,  &...

 (אני לא יודע מי אמר את זה:)   אנו אומרים בכל יום, בתפילת ערבית, בברכת השכיבנו:   "והסר מעלינו אויב, דבר, חרב, רעב ויגון.  והסר שטן מלפנינו ומאחרינו "   "מלפנינו"- לפנ...

 ליקבה"ו   לילה אחד אדם חלם חלוםהוא חלם שהוא הולך לאורך החוףעם אלוקיםעל פני השמים חלפו במהירותסצינות מחייו.בכל סצינה הוא שם לבלשני זוגותעקבות רגליים בחול.זוג אחד שייך לו והזוג השנילאלוקיםע...

לקוח מאתר "המדור"  themador.org             ליקבה"ו  פרופסור באוניברסיטה הציג שאלה לסטודנטים שלו - "האם כל מה שקיים, נברא ע"י אלו...

 (אני לא יודע מי אמר את זה:)                            ...

 חנוך חודיינטוב אומר:   "עולם" - זה מלשון עֹל, עול התורה והמצוות. והרב יעקב טל שליט"א הוסיף: "עולם" מתחלק ל"עול"            &...

 מדרש חסידי:   " ויקרא יעקב אל בניו, ויאמר:    האספו ואגידה לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים"   קודם כל "האספו"- התאחדו, תאהבו אחד את השני. רק אחר כך נוכל לקיים את "וא...

 אומרת הגמרא במסכת קידושין מ. :   "אמר רבא: רב אידי אסברא לי 'אמרו צדיק כי טוב כי פרי מעלליהם יאכלו'.  וכי יש צדיק טוב ויש צדיק שאינו טוב?  אלא טוב לשמים ולבריות...

 הרב יהודה צדקא:   כתוב: "המלאך הגואל אותי מכל רע, יברך את הנערים             ויקרא בהם שמי ושם אבותי אברהם ויצחק...."   הרי...

אני לא יודע מי אמר את זה:   על פי המדרש: חזקיהו נעץ חרב בכניסה לבית המדרש והכריז כי כל מי שלא ילמד תורה ידקר בחרב. וכתוצאה מזה לא היה בכל ארץ ישראל ילד או ילדה שלא היו בקיאי...

מידע אישי

11 חידושים
3 תגובות
61 נקודות
שם: סשה
מין: גבר
תאריך הרשמה: 4/20/2010