chiddush logo

מיכאל101

כל החידושים של מיכאל101 | כל התגובות של מיכאל101

כתוב בספר ירמיהו (ל"א,ז-ח) "הנני מביא אותם מארץ צפון, וקבצתים מירכתי-ארץ, בם עור ופסח, הרה וילדת יחדו, ... בדרך ישר לא יכשלו בה". נבואה זו פלאית במיוחד, כי היא מבטיחה שבין העולים יהיו גם עוור ופ...

מידע אישי

1 חידושים
0 תגובות
7 נקודות
שם: מיכאל 101
תאריך הרשמה: 4/29/2010