chiddush logo

אמא

כל החידושים של אמא | כל התגובות של אמא

 עד מתי צריך לעמוד אחרי קדושה האם אפשר ללכת אחרי לדר ודור הללוי-ה או שצריך לחכות עד אחרי שהחזן אומר הא-ל הקדוש

 איזה משפחה נשא את הכיור במשכן ?   לא ראיתי מישהוא מהמפרשים שמדבר על זה

מידע אישי

2 חידושים
1 תגובות
12 נקודות
תאריך הרשמה: 5/24/2010