chiddush logo

elhanan1

כל החידושים של elhanan1 | כל התגובות של elhanan1

 ישנה הלכה- האומרת כי אדם היודע את תאריך מותו- בשבעת הימים שלפני התאריך פטור מקריאת שמע ותפילה, מכיוון שהוא טרוד מאוד במחשבותיו.מעשה ברבי שמעון בן חלפתא שהגיע לברית, באותה ברית- לקח האבא את בקבוק...

מידע אישי

1 חידושים
0 תגובות
5 נקודות
שם: אלחנן המר
תאריך הרשמה: 9/17/2015