chiddush logo

אילת חן סקיטל

כל החידושים של אילת חן סקיטל | כל התגובות של אילת חן סקיטל

מדרש:  "וא"ר יהושע בן לוי לא עשו ישראל את העגל אלא ליתן פתחון פה לבעלי תשובה שנאמר (דברים ה) מי יתן והיה לבבם זה להם ליראה אותי כל הימים וגו' והיינו דא"ר יוחנן משום ר"ש בן יוחאי לא...

 נפסק להלכה (תקכ"ט-ב') "חייב אדם להיות שמח במועד בבשר וביין, והנשים בבגדי צבעונין" וכו'..וגם חז"ל עצמם המליצו (ירושלמי תענית, פ"ד סוף ה"ה) "שמיני מתיקה- מרגילים את הלשון לתורה"!אולם, אסור לנו לשכ...

 בס"ד לק"ייושבים כל המשפחה בסלון לפני צאת החג. מדברים, דנים, צוחקים ונהנים.לפתע, האחות הקטנה באה לאימה ואומרת לה: "אמא, כשנגמר החג- הולכים לבקר את סבתא, טוב?" וואלה, שאלה לגיטימית ורגילה. אי...

 בס"ד לק"ייש כיום המון דתיים הגרים בסביבה חילונית. מחד גיסא, זה טוב. זה לא מנתק אותנו, הדתיים, ומפריד אותנו מאחינו החילונים.אך מאידך גיסא, זה לא טוב. יתכן והמשפחה תהיה כבר פחות רגישה לנושא ה...

מידע אישי

4 חידושים
1 תגובות
24 נקודות
שם: אילת חן
לומדת. עובדת. חובבת כתיבה.
תאריך הרשמה: 6/13/2010