chiddush logo

שלו

כל החידושים של שלו | כל התגובות של שלו

דרכו של מרן הרב מרדכי אליהו זיע"א במגוון נושאים שלו שבתאי - רב באיגוד רבני קהילות  TOC \o "1-3" \n \h \z \u הקדמה קבלת הוראות מרן קבלת הוראות הבן איש חי ...

  בס"ד כ"ח ניסן ה'תש"פ ברכה על כאדי (מאכל כורדי, כיסוני בצק ממולאים בגבינה) שלו שבתאי יצ"ו, מבשרת ציון שאלה: מהי הברכה שיש...

  בס"ד תשרי ה'תש"פ ברכה על לחם כורדי "לחמא דקיקא" שלו שבתאי יצ"ו, מבשרת ציון שאלה: מהי הברכה שיש לברך על לחם כורדי הנ...

בס"דהלכות ארץ ישראל וישוב הארץעל פי פסקי מרן הראשון לציון הרה"ג הרב מרדכי אליהו זצוק"ל נלקט ונערך ע"י שלו שבתאי יצ"ומעלת ארץ ישראל וישוב הארץא. &...

  בס"ד כ' אדר ה'תש"פ נוסח הקדיש בסיום מסכת שלו שבתאי יצ"ו, מבשרת ציון שאלה: איזה קדיש אומרים לאחר סיום מסכת, קדיש על ישראל רגיל...

הלכות יום העצמאות ויום ירושלים על פי פסקי מרן הראשון לציון הרה"ג הרב מרדכי אליהו זצוק"לנלקט ונערך ע"י שלו שבתאי יצ"ו  א.     עמידה בעת הצפירה ב&qu...

בס"ד אחד מקדים והשני מאחר באמירת הקדיש שלו שבתאי, כולל מר"ץ – מבשרת ציון    TOC \o "1-1" \n \h \z \u (א) הקדמה (ב) קדיש...

 בס"ד כ"ד אדר תשע"ז אכילת זרוע צלי בליל פסח שלו שבתאי, כולל מר"ץ – מבשרת ציון   שאלה: עמדתי ואתבונן אודות מנהג שנהגו בק"ק יהודי כור...

מידע אישי

11 חידושים
0 תגובות
50 נקודות
שם: שלו שבתאי
תאריך הרשמה: 4/25/2017