chiddush logo

נואישושני123

כל החידושים של נואישושני123 | כל התגובות של נואישושני123

 תולדות שאלה: בפסוק כ' התורה מייחסת את רבקה לבתואל וללבן, הרי זה מיותר כי בפרשה קודמת "חיי שרה" כבר כתוב את זה, אז למה התורה חוזרת על זה? תשובה: בפרשה הקודמת לבן מברך את רבקה כמ...

מידע אישי

1 חידושים
0 תגובות
5 נקודות
שם: נואי שושני
מין: גבר
תאריך לידה עברי: ט"ו בתמוז התשס"ז
תאריך לידה לועזי: 07/01/2007
רמת גן
תאריך הרשמה: 8/20/2018